|

2017 m. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomi projektai

Projektas „Krašto ženklai“

Projekto tikslas – pasitelkus senosiose, Klaipėdos krašto istoriją menančiose fotografijose, atvirukuose, paveiksluose užfiksuotus vaizdus sudaryti galimybę mažai kultūroje dalyvaujantiems žmonėms ugdyti savo kūrybinį potencialą, gilinti žinias ir aktyviai dalyvauti kultūrinėje bei kraštotyrinėje veikloje.

Projekto trukmė: 2017 m. kovo – spalio mėn.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: Asociacija „Lietuvos pensininkų susivienijimas“, Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

Trumpas projekto pristatymas: Siekiant ugdyti gyventojų kūrybinį potencialą, suteikti žinių apie skirtingas dailės technikas, sukurti palankias sąlygas turiningam laisvalaikio praleidimui, kraštotyrinės medžiagos išsaugojimui, populiarinimui ir sklaidai bus organizuojami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Paskaitų metu projekto dalyviai įgis teorinių žinių apie tapybos ištakas, plenero tapybos tikslus, principus ir technikas, regionalistinę tapybą, Vakarų Lietuvos vaizduojamąjį meną. Lankę paskaitas galės registruotis į praktinius užsiėmimus, kurie vyks gegužės, birželio ir liepos mėn. Girulių bibliotekoje-bendruomenės namuose ir plenero sąlygomis Giruliuose, kur pasitelkiant skirtingas technikas, padedant užsiėmimų vadovui, bus kuriami dailės darbai (naudojamos istorinės nuotraukos, atvirutės, piešiniai). Darbai bus eksponuojami parodoje, o vertingiausi darbai – skaitmeninami, išsaugomi ir publikuojami elektroninėje erdvėje www.biblioteka.lt

 

 Projektas „Sulėkime skaityti į gūžtas“

Projekto tikslas – patraukliais renginiais, žaidimais ir edukacija ugdyti girdinčiųjų, silpnai girdinčiųjų ir kurčiųjų vaikų skaitymo įgūdžius, didinti skaitymo motyvaciją ir tarpusavio bendravimą.

Projekto trukmė: 2017 m. kovo – gruodžio mėn.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, leidyklos: UAB „Presa“, UAB „Nieko rimto, UAB „Lututė“.

Projekto partneriai: Klaipėdos Litorinos mokykla, Klaipėdos pedagogų, švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras.

Trumpas projekto pristatymas: Organizuosime Vaikų vasaros skaitymo programą, kurios tikslas – skatinti vaikus perskaityti kuo daugiau lietuvių autorių knygų vasaros metu – tiek tradicinių, tiek elektroninių, taip gerinant skaitymo ir skaitmeninių technologijų naudojimosi įgūdžius bei gerinant pasirengimą naujiems mokslo metams. Šios programos įgyvendinimo metu skatinsime vaikus burtis į mažus knygų skaitymo klubus – gūžtas, kurios įsikurs dešimtyje Klaipėdos miesto bibliotekų ir Litorinos mokykloje. Girdinčiųjų, silpnai girdinčiųjų ir kurčiųjų vaikų tarpusavio bendravimui skatinti gūžtos bursis į edukacinius užsiėmimus, gestų kalbos pamokėles, bus rengiamos varžytuvės. Taip siekiama vaikus sudominti ir skaitymą pateikti ne nuobodžiai, o inovatyviai. Motyvuojant vaikus skaityti kokybiškus ir vertingo turinio kūrinius, organizuosime susitikimus su lietuviškų knygų autoriais.

 

Projektas „Interaktyvi bibliotekos palapinė 2“

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, aktyvinti kultūrinę veiklą Klaipėdos senamiestyje, formuoti draugišką, atvirą, inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką, taip prisidedant prie Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės paminėjimo renginių.

Projekto trukmė: Preliminari veiklų data – liepos 11-15 d.

Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „Baltic Palletes“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.

Projekto partneriai: Leidyklos UAB „Presa“, UAB „Nieko rimto“, UAB „Lututė“, Laipynių ir nuotykių parkas „Kar kar“, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialas, VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialas, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras.

Trumpas projekto pristatymas: Vieną vasaros savaitę (planuojama 2017 m liepos 11-15 dienomis) Karlskronos aikštėje prie Danės krantinės įsikurs Interaktyvi bibliotekos palapinė. Kartu su kitomis kultūros bei meno įstaigomis ir organizacijomis biblioteka sukurs kultūrinę – edukacinę laisvalaikio zoną po atviru dangumi mažiems ir dideliems: jauki vieta pailsėti, paskaityti knygą ir žurnalą, išbandyti 3D technologijas, wi-fi zona, išmanioji mokyklėlė, interaktyvūs edukaciniai, stalo ir lauko žaidimai, viktorinos, kūrybinės dirbtuvės, užsiėmimai vaikams, meno terapija, koncertai, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir malonus bendravimas prie arbatos/kavos puodelio.

 

Projektas „STOP – knyga!“ (tęstinis projektas)

Projektas tęsiamas.

Projekto tikslas – pasitelkiant netradicinius būdus, skatinti miesto bendruomenę leisti laisvalaikį su knyga taip priartinant knygas prie žmonių.

Terminas: 2017 m. balandžio – gruodžio mėn.

Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos keleivinis transportas, UAB „JCDecaux Lietuva“.

Projekto partneriai: „XFM Radijas“, radijo stotis „Laluna“.

Trumpas projekto pristatymas: Mieste įrengta apie 100 autobusų stotelių. Per dieną jose apsilanko apie 100 000 keleivių, per mėnesį – apie 2,98 milijono. Autobusų stotelės – pati demokratiškiausia aplinka, kurioje lankosi įvairiausi žmonės, tarp jų ir kultūrinę, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, neturintys galimybės patekti į biblioteką. Laukiant autobuso dažnai tenka nuobodžiauti. Įvertinus šią aplinkybę, 2017 m. planuojama įrengti Lauko bibliotekėles (knygų mainų lentynėles) 10-yje autobusų stotelių, kartu organizuojant plačią kultūrinę programą „Keliaujančios knygos“.

 

Projektas „Teatralizuoti Ievos Simonaitytės kūrybos vakarai „O buvo taip…“

Projekto tikslas – prasmingais, įdomiais bei įtraukiančiais renginiais, konkursais paminėti 2017-uosius Ievos Simonaitytės metus ir tokiu būdu siekti išsaugoti bei populiarinti Klaipėdos krašto įvairialypį kultūrinį bei literatūrinį paveldą.

Terminas: 2017 m. birželio 5 d. – gruodžio 15 d.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Projekto partneriai: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras.

Trumpas projekto pristatymas: 2017 m. minimos Ievos Simonaitytės 120-osios gimimo metinės. Tai puiki proga socialines, kultūros naujoves pralenkusių garsios asmenybės idėjų tęstinumui įprasminti, visuomenės valstybinei savivokai ir pilietinei atsakomybei ugdyti. Ši proga taip pat suteikia galimybę priminti apie unikalų Klaipėdos krašto paveldą ir apie jo išskirtinumą. Girulių bibliotekoje atkursime I.Simonaitytės kūriniuose aprašomą autentišką Klaipėdos krašto aplinką (su rūbais, papročiais, tradicijomis ir gastronominiu paveldu), organizuosime I.Simonaitytės kūrinių skaitymus ir diskusijas, o jaunimą bandysime sudominti interaktyviomis veiklomis, organizuojant esė konkursą bei Skaitymo iššūkį I.Simonaitytės kūrybos tema.

 

Projektai: Neformaliojo vaikų švietimo programos bibliotekoje: „Smalsučiai“, „Būk išmanus!“, „Skaitai knygas – kaupi žinias“, „Smalsiausieji – bibliotekoje“, „Linksmieji užsiėmimai vaikų bibliotekoje“, „Būk išmanus“.

Projekto tikslas – didinti vaikų motyvaciją skaityti tradicines ir elektronines knygas ugdant informacinius įgūdžius bei informacines ir technologines kompetencijas, įgytas žinias pritaikant kūrybinių sumanymų įgyvendinimui.

Terminas: 2017 m. sausio – birželio mėn.

Trumpas projekto pristatymas:

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka vaikams siūlo net 5 neformaliojo švietimo programas:

„Smalsučiai“ (8-10 metų vaikams) – Pempininkų filialo Vaikų centre (Taikos pr. 79/81A, tel. 8-46-344604)

Orientaciniai, teminiai stalo žaidimai, improvizacinio teatro kūrimas, konstravimas, pažintis su el. knygomis, garsiniai knygų skaitymai, literatūros analizė, diskusijos ir laisvalaikio žaidimai lauke. Taip pat ugdomi informaciniai gebėjimai, gaminamos mielos smulkmenos, saldūs Karlsono patiekalai, puoselėjamas tolerantiškas ir draugiškas bendravimas, ugdomas laisvas mąstymas, o prieš užsiėmimus ir pertraukėlių metu – smagūs mankštos pratimai, lavinantys ištvermę.

„Skaitai knygas – kaupi žinias“ (8-10 metų vaikams) – „Pelėdžiuko filialas“ (Tilžės g. 11, tel. 8-46-256224)

Vaikams, kurie nori tapti nepralenkiami informacinių gebėjimų srityje: įgyti naujų žinių, naudotis duomenų bazėmis, elektroninėmis knygomis, pasitelkus kompiuterines informacines priemones rasti reikalingą informaciją. Dalyvių taip pat laukia pasakų ekranizacija pasitelkiant šešėlių teatrą ir loginiai žaidimai. Užsiėmimų metu vaikams numatomas laikas pamokų ruošai, suteikiamos bibliotekoje prieinamos informacinės priemonės, kompiuterinė technika ir patraukli, jauki erdvė.

„Smalsiausieji – bibliotekoje“ (6-14 metų vaikams) – Pempininkų filialo Vaikų centre (Taikos pr. 79/81A, tel. 8-46-344604)

Užsiėmimuose dalyvaujantys vaikai ir paaugliai gali ugdyti net keletą talentų – tam numatytos įvairios meno rūšys, skirtingos temos ir darbo metodai. Teorinė bei praktinė (pasitelkiant žaidimus, papročius, išvykas) pažintis su mus supančiu pasauliu, skirtingomis kultūromis. Programos dalyviai susipažins su biblioteka, bibliotekininko profesija, knygomis vaikams, galės dalyvauti viktorinose, vaidinti, kūrybinėse dirbtuvėse iliustruoti knygas, pasigaminti savo mėgstamą pasakos veikėją.

„Linksmieji užsiėmimai vaikų bibliotekoje“ ( 7-11 metų vaikams) – Vaikų skyriuje (Danės g. 7, tel. 8-46-314719)

Programos „Linksmieji užsiėmimai“ dalyvių laukia kūrybinės veiklos ir įdomiai praleistas laikas. Vaikai taps sumanesni, greitesni – sužinos, kaip ieškoti, surasti ir taikyti informaciją, pažins jos ieškojimo priemones, orientuosis virtualioje informacijos šaltinių gausoje, supras, kam reikalingas saugumas virtualiame pasaulyje. Darbą kompiuteriu paįvairins įdomios praktinės užduotys, testai.

Būk išmanus (6-14 metų vaikams) – „Ruoniuko“ filiale (Kalnupės g. 13, tel. 8-46-366542)

Vaikai ir paaugliai išmoks ne tik naudotis pagrindinėmis informacijos paieškos galimybėmis, gebės greitai ir teisingai surinkti informaciją, lavins ne tik socialinius ir kūrybinius įgūdžius, bet ir mokysis teksto rašymo, formavimo pagrindų, įgus rašyti kompiuteriu lietuviškomis raidėmis, susipažins su bibliotekos fondų įdomybėmis. Dalyviai išbandys socialinio teatro galimybes, aktualios paaugliui temos bus inscenizuojamos ir aptariamos.

Similar Posts

Parašykite komentarą