BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Atodangos, atodairos… atsivėrimai

Greičiūte

„Pas jus saulė leidžiasi, o pas mus ji pateka“, – taip metaforiškai apie Neringos ir Šilutės bendrystę (ir daugelio metų partnerystę) kalbėjo šilutiškė mokytoja lituanistė, literatė, rašytoja, vakaro vedėja Irena Arlauskienė. Kovo 21 d. Šilutės  rajono Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos  surengta Šilutės knygos diena Neringoje nukėlė mus tarsi į XX amžių,  vyresniosios kartos žmonių jaunystę, kai poezijoje, pasak I. Arlauskienės, nebuvo tiek daug “mandrų” žodžių, o poetiniai tekstai bylojo apie paprastą paprasto žmogaus gyvenimą ir šio gyvenimo trapumą (tai apie  šilutiškės Birutės Morkevičienės eilėraščius, vakare skambėjusius iš pačios autorės lūpų).

Garsiai ištartas klausimas, koks yra mūsų kartos eilėraštis – tai klausimo, o koks yra mūsų kartos žmogus  – dalis.  Atsakymą, regis, galėjome kiekvienas sau nesunkiai surasti. Išnirusi tarsi iš ano – jau primiršto laiko ūkų, I.Arlauskienė  vienam priminė geriausią mokykloje sutiktą  mokytoją (literatūros grožį gebėjusį iškelti iki pačių egzistencijos aukštumų), kitiems gal mamą, tetą, močiutę, ne skaičiusią knygas, o jose sugebėjusią gyventi… Nežinau, ar yra Lietuvoje dar viena lituanistė, kuri būtų visą  sąmoningą  gyvenimą nepaleidusi iš rankų vieno vienintelio teksto – Donelaičio “Metų”, – jį be perstojo skaičiusi, analizavusi, pergalvojusi, o galiausiai savo apmąstymus suguldžiusi į knygą “Kuris į Tolminkiemį?” Šiandien I.Arlauskienė prisipažino neberašanti knygų. Trečiojo amžiaus universitete ji rašymu “užkrečia”savo bendraamžius ir negali atsistebėti, kokių gražių tekstų sukuria niekada literatūros nerašę žmonės.

Toks – niekada anksčiau nekūręs eilėračių – prisipažino buvęs ir muzikos mokytojas iš Šilutės Rimantas Stankevičius, nidiškiams griežęs smuiku ir pristatęs savo pirmąją knygą. Tai 144 puslapių įspūdingų fotografijų ir 18 eilėraščių, dedikuotų  mamai, knyga – fotoalbumas “Prisilietimas” , vertęs stebėtis ir autoriaus kūrybos intencijomis, ir jo visapusiškais gebėjimais. Muzikuojantis, tapantis, fotografuojantis kūrėjas griebėsi plunksnos norėdamas kalbėtis su prieš ketverius metus išėjusia mama, buvusia jo sielai artimiausiu žmogumi.  R. Stankevičius reprezentaciniu leidiniu tapusią knygą išleido tik savo lėšomis, sąmoningai  neieškojęs jokių valdžių ar turtingųjų paramos. Jo intencija buvo aukštesnė už nemenkus kaštus, kurių pareikalavo albumo spaudos kokybė.

Štai tokių netikėtų kūrybos atodangų –  nuoširdžių atsivėrimų  pažėrė Šilutės knygos diena, surengta dviejų giminingų pamario savivaldybių viešųjų  bibliotekų – Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio ir Neringos –  Viktoro Miliūno.

Verta akylesnio dėmesio yra šilutiškių atvežta ir pristatyta  tarptautinio exlibrisų konkurso “Ex Libris.Vilhelmui Storostai – Vydūnui – 150” paroda, kurią dar galima pamatyti  Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario g.53, Nida) iki balandžio 17 dienos. Įdomu, kaip Vydūnas ir jo palikimas suvoktas grafikos meistrų iš 17 skirtingų pasaulio šalių.

 Šilutiškius kūrėjus į Nidą atlydėjo Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimoskyriaus vedėja Aldona Norbutienė  ir skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Virginija Degutienė.

Dviejų pamario krašto bibliotekų bendro renginio  antroji dalis įvyks Šilutėje mažiau nei po mėnesio – balandžio 18 dieną, kai šilutiškiams bus pirmą kartą pristatytas Neringos kultūros almanachas “Dorė” ir jo naujausias šeštasis numeris.

Raimonda Meyer – Ravaitytė

Parašykite komentarą