BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

VOKIŠKŲ KNYGŲ IR TEATRO LĖLĖS VIEŠNAGĖ KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKOSE

Vokiškų knygų fondas, pavadintas „Vokiškų leidinių biblioteka“, Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje gyvuoja jau dvyliktus metus, nuo bendradarbiavimo sutarties su Goethe‘s institutu Lietuvoje pasirašymo 2008-aisiais metais.

Nors Klaipėda pagrįstai laikoma vokiškosios kultūros bei vokiečių kalbos lopšiu, deja, šiandien čia, kaip ir kituose Lietuvos miestuose, beje, ir visoje Europoje, vokiečių kalbą populiarumu ir paplitimu stipriai lenkia anglų kalba.

(daugiau…)

Kaip paskatinti Europą skaityti?

Be abejo, kas turėjo galimybę apsilankyti Vilniaus knygų mugėje, manau, išklausė svečio iš Nyderlandų Daan Beeke pristatymą kaip Europa skatina skaitymą, kokias kuria strategijas, kaip bandoma įtraukti į savo veiklą ES aukščiausio lygio politikus, institucijas.

Daan Beeke atstovauja tokias organizacijas kaip EuRead ir Stichting Lezen (Nyderlanduose). EuRead – konsorciumas, įkurtas 2000 m. vienijantis organizacijas vienaip ar kitaip susijusias su skaitymo skatinimu įvairiose Europos valstybėse. Kam reikalingos tokios institucijos? Visa Europa, ne tik Lietuva, susiduria su neskaitymo problema. 

(daugiau…)

IN MEMORIAM

Doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius 

(1941.09.02-2020.03.22) 

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,  
Brangiausi žmonės išeina ir palieka, 
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, 
Ir atminty gyvi išlieka. 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė su giliu liūdesiu sutinka žinią apie filosofo doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus mirtį. Dalijamės skausmu ir reiškiame nuoširdžius užuojautos žodžius velionio šeimai, artimiesiems, Vydūno draugijos nariams, visiems jį pažinojusiems. Velionis, savo gyvenimo pavyzdžiu, skleisdamas Vydūniškąją šviesą, palieka gilų ir šviesų pėdsaką mūsų visų širdyse. Mintimis esame kartu su Jumis, telydi Jus Dievo palaima bei dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. 

(daugiau…)

Kūrybinis-edukacinis užsiėmimas „Knygos kelias“

Biblioteka – knygų namai. Dažnas čia patiria skaitymo malonumą, tačiau nemažai šių dienų vaikų ir jaunimo patiria ir skaitymo kančias – privalomus sąrašus, mokyklinę programą ir pan. Pasaulį užvaldžius kompiuteriams, internetui, daugelis vaikų nebesupranta, koks džiaugsmas yra paimti gerą knygą į rankas ir nusikelti į jos istorijos verpetus.

Vasario 26 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų patarnavimo skyriaus bibliotekininkė Kristina Kelmelienė pakvietė Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos mokinius dalyvauti neįprastoje kūrybiškumo pamokoje „Knygos kelias“. Tai interaktyvus mokomasis žaidimas, kurį sukūrė ir pristatė visuomenei Kauno apskrities viešosios bibliotekos bibliotekininkai.

(daugiau…)

Duonelės kelias

Vainuto gimnazijos paruošiamosios grupės vaikučiai su mokytoja Aldona Jukniene vasario 27 dieną atėjo į Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vainuto filialo parengtą literatūrinį edukacinį rytmetį „Duonelės kelias“. Bibliotekininkės jauniesiems bibliotekos lankytojams papasakojo, kokį kelią nueina duona, kol pasiekia mūsų stalą.

Skaitydami Prano Mašioto pasaką „Pyragai“ vaikai sužinojo, kiek sunkių darbų reikėjo nudirbti norint išsikepti duonelę, koks duonelės kelias buvo senovėje. Išsiaiškinta, kokius darbo įrankius žmonės naudojo dirbant laukus, kaip mūsų proseneliai bėrė grūdus į žemę, kad naudojo spragilus, pjautuvus, „keistas“ grūdų kūlimo mašinas. Vaikai aktyviai pasakojo apie tai, kokią modernią techniką turi jų tėveliai, seneliai ir kaip gera, kad dabar įdirbti žemę ir duonelei grūdus užauginti yra daug paprasčiau.

(daugiau…)