BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Patvirtintas „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas“

Informuojame, jog Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-767 patvirtintas „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas“. Detaliau susipažinti galite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2672c240afc311eab9d9cd0c85e0b745


Informaciniai ištekliai bibliotekininkams

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 2018 m. profesinę literatūrą papildė naudingais informaciniais ištekliais:

(daugiau…)

Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės

Informuojame, jog Lietuvos Respublikos kultūros  ministro 2018 m.  rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. ĮV-680  „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo patvirtinta nauja naudojimosi biblioteka taisyklių redakcija. Detaliau susipažinti galite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/93b58e21bc4311e8aa33fe8f0fea665f


IFLA standartai ir gairės

Maloniai kviečiame naudotis Lietuvos nacionalinės bibliotekos parengtais profesiniais leidiniais. Lietuviškąsias UNIMARC bibliografinių įrašų formato ir UNIMARC autoritetinių įrašų formato glaustas versijas rasite svetainės skiltyje Bibliotekininkui (meniu juosta Paslaugos) rubrikoje Norminiai ir teisės dokumentai IFLA standartai ir gairės (http://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/norminiai-ir-teises-dokumentai-bibliotekininkui/ifla-standartai-ir-gaires). (daugiau…)


Nemokamų elektroninių knygų ir žurnalų nuorodų sąrašas

I. Simonaitytės bibliotekos, įgyvendinant projektą „Ateik į kiemą!“, parengtas nemokamų elektroninių knygų ir žurnalų nuorodų sąrašas.

ELEKTRONINĖS KNYGOS IR ŽURNALAI JAUNIMUI