BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Informaciniai ištekliai bibliotekininkams

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 2018 m. profesinę literatūrą papildė naudingais informaciniais ištekliais:

„Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų veikla aktualizuojant kultūros paveldą (2011–2016 m.)“. Autorius – Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus vyr. metodininkas – tyrėjas Petras Biveinis. Šio leidinio tikslas – apibūdinti savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklą aktualizuojant kultūros paveldą 2011–2016 metais. Knygoje aptariamos kultūros paveldo aktualizavimo teorinės prielaidos, apibūdinama kraštotyros informacijos reikšmė aktualizuojant kultūros paveldą, bibliotekų veikla plečiant jo sklaidą, pateikiamos rekomendacijos.
Plačiau:
https://www.lnb.lt/naujienos/3154-naujas-leidinys-petro-biveinio-lietuvos-savivaldybiu-viesuju-biblioteku-veikla-aktualizuojant-kulturos-pavelda-2011-2016-m

(daugiau…)

Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės

Informuojame, jog Lietuvos Respublikos kultūros  ministro 2018 m.  rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. ĮV-680  „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo patvirtinta nauja naudojimosi biblioteka taisyklių redakcija. Detaliau susipažinti galite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/93b58e21bc4311e8aa33fe8f0fea665f


IFLA standartai ir gairės

Maloniai kviečiame naudotis Lietuvos nacionalinės bibliotekos parengtais profesiniais leidiniais. Lietuviškąsias UNIMARC bibliografinių įrašų formato ir UNIMARC autoritetinių įrašų formato glaustas versijas rasite svetainės skiltyje Bibliotekininkui (meniu juosta Paslaugos) rubrikoje Norminiai ir teisės dokumentai IFLA standartai ir gairės (http://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/norminiai-ir-teises-dokumentai-bibliotekininkui/ifla-standartai-ir-gaires). (daugiau…)


Nemokamų elektroninių knygų ir žurnalų nuorodų sąrašas

I. Simonaitytės bibliotekos, įgyvendinant projektą „Ateik į kiemą!“, parengtas nemokamų elektroninių knygų ir žurnalų nuorodų sąrašas.

ELEKTRONINĖS KNYGOS IR ŽURNALAI JAUNIMUI


Nacionalinė biblioteka išleido naują Genovaitės Tėvelytės-Raguotienės knygą

Picture12016-uosius, Bibliotekų metus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pasitiko su nauju Genovaitės Tėvelytės-Raguotienės leidiniu „Mylėję knygą“. Mokslininkės, žinomos bibliotekininkystės pedagogės, buvusios Vilniaus universiteto dėstytojos domėjimosi sritys – vaikų skaitybos problemos, lietuvių vaikų periodikos istorija, Lietuvos bibliotekų istorija, skaitytojo santykis su knyga, skaitymo populiarinimas. (daugiau…)