BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vykdomi projektai 2017 m.

PROJEKTAS „TRYS ŽINGSNIAI SOCIALIZACIJOS LINK“

Projekto tikslas: telkti ir vienyti vietos bendruomenę, integruojant ją į visuomeninį, informacinį, kultūrinį, socialinį gyvenimą, mažinant informacinę, skaitmeninę, kultūrinę ir socialinę atskirtį bei didinant bendruomenių aktyvumą, susietą su pilietiškumo stiprinimu.

Projekto trukmė: 2017 m vasario 1 d. – 2017 m gruodžio 15 d. (daugiau…)


2017 m. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomi projektai

Projektas „Krašto ženklai“

Projekto tikslas – pasitelkus senosiose, Klaipėdos krašto istoriją menančiose fotografijose, atvirukuose, paveiksluose užfiksuotus vaizdus sudaryti galimybę mažai kultūroje dalyvaujantiems žmonėms ugdyti savo kūrybinį potencialą, gilinti žinias ir aktyviai dalyvauti kultūrinėje bei kraštotyrinėje veikloje.

Projekto trukmė: 2017 m. kovo – spalio mėn. (daugiau…)


2016 m. Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos PROJEKTAI

PROJEKTAS „Jaunojo inžinieriaus laboratorija“
Projekto tikslas
– Sukurti techninę materialinę bazę bei parengti žmogiškuosius išteklius paklausių jaunimo neformaliojo ugdymo veiklų vykdymui Tauragės apskrities bibliotekose: techninių kūrybinių bei verslumo gebėjimų vystymui per 3D modeliavimo, elektronikos programavimo, inovacijų vadybos užsiėmimus.
Projekto trukmė: 2015 m. gegužės mėn. – 2016 m. birželio mėn.
Projektą remia: Bibliotekos pažangai 2; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; Tauragės verslininkų asociacija ,AB Lesto, Šilalės viešoji biblioteka, Tauragės radijas, Tauragės kabelinė televizija, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „ Tauragės kurjeris“.
Projekto partneriai: Šilalės viešoji biblioteka, AB Lesto, Tauragės verslininkų asociacija, Tauragės jaunųjų programuotojų mokykla. (daugiau…)


Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos PROJEKTAI

PROJEKTAS – INOVATYVŪS PRAMOGADIENIAI KARTU SU BIBLIOTEKA
Projekto tikslas telkti ir vienyti vyresniojo amžiaus bei socialinės atskirties žmones per inovatyvių paslaugų kūrimą, integruoti juos į visuomeninį, informacinį, kultūrinį, socialinį gyvenimą, tobulinant jų aptarnavimo kokybę bei mažinant informacinę, kultūrinę ir socialinę atskirtį.
Projekto trukmė: 2016 m. vasario 1d. – 2016 m. gruodžio 16 d.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai: Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Šilutės rajono skyrius; klubas „Moterų seklyčia“, Šilutės rajonas; Macikų socialinės globos namai; Šilutės socialinių paslaugų centras; Šilutės žmonių su sielos negalia klubas „Sielos paguoda“. (daugiau…)


Šilalės viešosios bibliotekos PROJEKTAI

PROJEKTAS „Interaktyvi edukacinė-terapinė erdvė jaunimui“
Projekto tikslas
– įkurti interaktyvią-terapinę erdvę jaunimui, siekiant užtikrinti kokybišką laisvalaikį, kelti jaunų žmonių motyvaciją, pasitelkiant inovatyvias veiklas ir informacines technologijas, bei prisidėti prie savižudybių prevencijos.
Projekto trukmė: 2015 m. birželio mėn. – 2016 m. spalio mėn.
Projektą remia: Bibliotekos pažangai 2; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; Šilalės rajono savivaldybė;
Projekto partneriai: AB TEO LT; Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazija, Laukuvos N. Vėliaus gimnazija, Kaltinėnų A.Stulginskio gimnazija, Pajūrio S. Biržiškio gimnazija, Upynos S.Girėno mokykla. (daugiau…)