Dar vienas leidinys apie žymųjį kraštietį

Sausio 11 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skaitykloje vyko kalendoriaus-knygos „Simonui Daukantui – 225″ pristatymas. Dalyvavo leidinio sudarytoja ir tekstų autorė istorikė Vida Girininkienė. Pristatymo metu parodyta virtuali paroda, diskutuota apie gimtinę, laiką ir asmenybę.

Simonas Daukantas (1793-1864) – istorikas, literatas, kalbininkas, švietėjas, tautinio atgimimo žadintojas. Jis – pirmosios Lietuvos istorijos ir pirmosios Lietuvos kultūros istorijos lietuvių kalba autorius. Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad šiais metais spalio 28 d. sukanka 225 metai nuo lietuvių istoriko, literato, kalbininko, švietėjo, tautinio atgimimo žadintojo ir pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autoriaus Simono Daukanto gimimo, nusprendė 2018-uosius paskelbti Simono Daukanto metais.

Kalendoriuje-knygoje glaustai pateikiami S. Daukanto gyvenimo faktai. Jis gimė 1793 m. spalio 28 d. Kalviuose (dab. Skuodo r.), mokėsi Kretingos pradinėje ir  Žemaičių Kalvarijos 4 klasių mokyklose, Vilniaus  gimnazijoje, baigė Vilniaus universitetą. Dirbo Rygos generalgubernatoriaus kanceliarijoje, Lietuvos Metrikos archyvo Valdančiajame senate metrikanto (o juo buvo Adomos Mickevičiaus bičiulis Pranciškus Malevskis) padėjėju Sankt Peterburge. Motiejaus Valančiaus, S. Daukanto ir jo bendražygių pastangomis iš carinės valdžios 1841 m. gautas leidimas steigti parapijines lietuviškas mokyklas Lietuvoje. 1850 m. S. Daukantas grįžo į Žemaitiją, mirė 1864 gruodžio 6 d. Papilėje (dabar Akmenės r.).

Istorikę V. Girininkienę domino Simono Daukanto atminimo įamžinimas ir jo nuveiktų darbų sklaida Skuodo rajone. Taip pat jai buvo naujiena išgirsti apie Liudos ir Juozo Vyšniauskų tvarkomą Kivylių dvarą, esantį Skuodo rajone, Aleksandrijos seniūnijoje. Istorikai manė, kad jis yra sugriautas. Turimais duomenimis, dvaras statytas 1840 m. Įdomu tai, jog dvaro istorija glaudžiai siejasi su S. Daukanto giminės šaka. Žinoma, jog S. Daukanto vyriausioji sesuo Anastazija Daukantaitė 1829 m. ištekėjo už valstiečio Kazimiero Kaunackio ir išvyko gyventi į Kivylių kaimą.

Šis kalendoriaus-knygos „Simonui Daukantui – 225″ pristatymas – tik pirmasis renginys minint žymiojo kraštiečio Simono Daukanto metus. Ateityje rajono visuomenei bus pateikta daugiau galimybių prisiminti jog svarbiausiu savo uždaviniu Simonas Daukantas laikė lietuvių tautos istorijos šaltinių paiešką, juos tyrinėjo ir rašė knygas savo tautai, ją švietė ir kėlė jos savigarbą, savo vertės suvokimą. Tai buvo tikrai titaniškas darbas tais lietuvių tautos priespaudos metais, kai buvo niekinamas, žeminamas lietuviškumas. Simonas stengėsi šviesti savo tautą ir ginti nuo kitų, gausesnių ir galingesnių tautų įtakos.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus informacija

Similar Posts

Parašykite komentarą