BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Informaciniai ištekliai bibliotekininkams

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 2018 m. profesinę literatūrą papildė naudingais informaciniais ištekliais:

„Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų veikla aktualizuojant kultūros paveldą (2011–2016 m.)“. Autorius – Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus vyr. metodininkas – tyrėjas Petras Biveinis. Šio leidinio tikslas – apibūdinti savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklą aktualizuojant kultūros paveldą 2011–2016 metais. Knygoje aptariamos kultūros paveldo aktualizavimo teorinės prielaidos, apibūdinama kraštotyros informacijos reikšmė aktualizuojant kultūros paveldą, bibliotekų veikla plečiant jo sklaidą, pateikiamos rekomendacijos.
Plačiau:
https://www.lnb.lt/naujienos/3154-naujas-leidinys-petro-biveinio-lietuvos-savivaldybiu-viesuju-biblioteku-veikla-aktualizuojant-kulturos-pavelda-2011-2016-m

„Savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų sistema: tyrimo medžiaga ir rekomendacijos“. Knygos autorės – Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus vyriausiosios metodininkės Laima Kutiščeva ir Genovaitė Ivaškevičienė. Knyga skirta savivaldybių viešųjų bibliotekų informacijos išteklių specialistams. Joje pateikiami plačios apimties savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų sistemos tyrimo rezultatai, aptarti SVB fondų darbo organizavimo pokyčiai automatizuojant procesus, problemos, geroji patirtis, pateiktos išvados ir rekomendacijos darbui tobulinti.
Plačiau:
https://www.lnb.lt/naujienos/3609-naujas-leidinys-daivos-janavicienes-skaitymo-evoliucija-elektroniniu-knygu-skaitymo-lietuvos-nacionalineje-bibliotekoje-tyrimas

„Skaitymo evoliucija: elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas“. Leidinio autorė – Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji metodininkė dr. Daiva Janavičienė. Knygoje pristatytas tyrimas, kuriuo apžvelgiama knygų, prieinamų naudojantis LNB tinklalapyje teikiama paslauga „Interaktyvi biblioteka“ (ibiblioteka.lt), skaitymo statistika ir atskleidžiamos skaitytojų patirtys bei kintančio skaitymo proceso suvokimas, išanalizuota šešių skaitytojų asmeninė skaitymo patirtis ir motyvai skaitymui rinktis elektronines knygas.
Plačiau:
https://www.lnb.lt/naujienos/3807-naujas-nacionalines-bibliotekos-leidinys-savivaldybiu-viesuju-biblioteku-informacijos-istekliu-specialistams

Parašykite komentarą