Klaipėdos regiono bibliotekų taryba

Išplėstinis Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdis

Š. m. gruodžio 12 d. Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje (toliau – KLAVB) vyko išplėstinis Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jame dalyvavo LR Kultūros ministerijos atstovė – vyriausioji specialistė Erika Buivydienė, Klaipėdos regiono bibliotekų vadovai ir jų pavaduotojai. Posėdžio metu KLAVB direktorė dr. Laura Juchnevič pristatė Apskričių viešųjų bibliotekų regioninės veiklos plėtros modelį. KLAVB direktoriaus pavaduotoja Kristina Kundrotienė apžvelgė „Vasara su knyga“ apklausos rezultatus. Taip pat kalbėta apie KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekų bendradarbiavimo galimybes, aptartos viešųjų bibliotekų veiklos probleminės sritys.

Klaipėdos regiono vadovams buvo pristatytas projekto „Minkštai“ rezultatas – veltinio kambarys, kuris įkurtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“. Planuojama, kad ateinančiais metais veltinio kambarys keliaus į Klaipėdos regiono bibliotekas, kur bus naudojamas skaitymo skatinimo, edukacinėms veikloms.
Posėdžio metu įteiktos Lietuvos Respublikos kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko padėkos raštai Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriui Juozui Gutauskui ir Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos direktoriui Jonui Grušui. Juozui Gutauskui – už ilgametį ir profesionalų vadovavimą kolektyvui, nuoseklų bibliotekos veiklos plėtojimą, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą. Jonui Grušui dėkojama už ilgametį ir profesionalų vadovavimą bibliotekos kolektyvui, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą.

Rasa Milerienė

Vyriausioji metodininkė

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka

Similar Posts