BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Įspūdžiai iš IBBY kongreso Atėnuose

IBBY kongresas Atėnuose

Rugpjūčio 30 – rugsėjo 1 dienomis Graikijos sostinėje Atėnuose vyko 36-asis Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros tarybos (International Board on Books for Young People, IBBY) kongresas.


IBBY asociacija vienija įvairių profesijų žmones ir institucijas iš viso pasaulio, kurių tiesioginis darbas, visuomeninė veikla ar asmeniniai interesai yra susiję su vaikų knyga. IBBY šiuo metu priklauso 79 šalys narės. Lietuva į šią organizaciją įsitraukė 1992 metais.
Pasauliniai IBBY kongresai vyksta kas dvejus metus, kaskart vis kitoje valstybėje narėje. Pirmąkart IBBY kongresas buvo surengtas 1953 metais Šveicarijoje. Šių metų kongresas iš tiesų turėjo vykti Turkijoje, tačiau šiems atsisakius, IBBY kongresą sutiko surengti Graikija. Po dvejų metų, 2020 metais, IBBY kongresas vyks Maskvoje.
Iš Lietuvos šiemet į kongresą vyko 11 IBBY Lietuvos skyriaus narių. Net 7 žmonės vyko gavę Lietuvos kultūros tarybos edukacines stipendijas. Penki delegacijos nariai IBBY kongrese dalyvavo pirmą kartą.
Šių metų kongreso tema buvo „Rytai susitinka su vakarais vaikų knygose ir pasakose“ (angl. East meets West around children‘s books and fairy tales). Kongreso pranešimuose buvo labai daug kalbama apie migraciją, pabėgėlius ir įvairius būdus, kaip knygos gali padėti neramumų išvargintiems vaikams.
Vienu metu pranešimų vyko labai daug, tad buvo nelengva išsirinkti ir suspėti išklausti jų kuo daugiau. Patys vertingiausi buvo plenariniai pranešimai (angl. keynote lectures), kurių pranešėjai buvo garsūs rašytojai ir mokslininkai iš įvairių pasaulio šalių. Apmaudu yra tai, kad šie pagrindiniai pranešimai po kongreso niekur nėra publikuojami, nors jų paklausyti susirinkdavo visi kongreso dalyviai, o pranešimų temos vėliau ne kartą buvo prisimenamos ir aptariamos kitų pranešimų metu.
Vienas svarbiausių IBBY kongreso momentų yra H. K. Anderseno medalio įteikimas. Šis vaikų ir jaunimo literatūros apdovanojimas, dar vadinamas mažuoju Nobeliu, šiemet buvo įteiktas japonų rašytojai Eiko Kadono ir rusų dailininkui Igoriui Oleynikovui.
Eiko Kadono yra parašiusi apie 200 knygų, deja, į lietuvių kalbą nėra išversta nė vienos. Įdomu yra tai, kad kitas premijos laureatas, rusų dailininkas Igoris Oleinikovas, iš tiesų neturi dailininko išsilavinimo. Jis daug metų dirbo kino studijoje, yra sukūręs nemažai animacinių filmų. Igoris Oleynikovas yra iliustravęs Vytautės Žilinskaitės knygą „Kelionė į Tandadriką“.
Anderseno medalis pradėtas teikti 1956 metais (rašytojams), po 10 metų nuspręsta apdovanoti ir dailininkus. Šiuo metu Anderseno medaliu iš viso yra apdovanoti 33 laureatai rašytojai ir 27 dailininkai. Šiemet Anderseno medaliui iš Lietuvos buvo nominuotas dailininkas ir rašytojas Kęstutis Kasparavičius.
IBBY kongreso metu taip pat yra teikiama IBBY Asahi premija. Ji teikiama grupei žmonių arba organizacijai, kuri skatina vaikus skaityti. Šiais metais apdovanojimą gavo iniciatyva „Les Doigts Qui Revent“ (išvertus iš pranc. kalbos „svajojantys pirštai“). Ši organizacija nuo 1993 metų užsiima taktilinių knygų gamyba. Taip pat rengia dirbtuves norintiems išmokti gaminti taktilines knygas, leidžia metodinę medžiagą mokytojams, tėvams, atlieka mokslinius tyrimus, bendradarbiauja su universitetais. Organizacija leidžia žurnalą apie taktilines knygas ir yra įsteigusi vienintelį pasaulyje tarptautinį apdovanojimą už sukurtą taktilinę knygą. Visai šiai veiklai organizacija pasitelkė žmones iš socialinės atskirties. Taktilinės arba liečiamosios knygos yra gaminamos rankomis. Jų savikaina yra apie 150 Eur, bet pasitelkę įvairius finansavimus ši organizacija sugeba knygų savikainą sumažinti iki maždaug 30 eurų. Šeimoms, kuriose yra neregių vaikų, jie parduoda knygas už mažiausią kainą, o bibliotekoms, kolekcionieriams ir kitoms organizacijoms – kur kas brangiau. Tokį susikurto darbo modelį skleidžia ir kitose šalyse.
IBBY kongrese taip pat buvo įteiktas Jelos Lepman medalis. Jela Lepman yra IBBY organizacijos įkūrėja. Nuo 1991 metų Jelos Lepman medalis nereguliariai yra teikiamas organizacijoms arba pavieniams asmenims už ilgalaikį darbą kovojant už vaikų teises į kokybišką literatūrą. Šiemet medalis buvo įteiktas Lietuvoje gerai žinomai autorei – Katherine Paterson. Beje, atsiimdama medalį K. Paterson prisipažino, kad šiuo metu kaip tik rašo knygą apie Jelą Lepman.
Kita labai svarbi kongreso dalis – IBBY garbės sąrašas. Į šį sąrašą visos IBBY narės gali siūlyti tris vertingiausias savo šalies knygas: originalųjį kūrinį, dailininko darbą ir geriausią vertimą. Kiekvienais metais visi IBBY Lietuvos skyriaus nariai balsuoja ir renka knygas, kurios būtų vertos patekti į IBBY garbės sąrašą. Šiemet iš Lietuvos į IBBY garbės sąrašo originaliųjų knygų kategoriją pateko Ilonos Ežerinytės knyga „Suteikti eidą“, Iliustracijų kategorijoje – Evelinos Daciūtės ir Aušros Kiudulaitės knyga „Lapė yra laimė“, o vertimų kategorijoje – Rūtos Jonynaitės iš vokiečių kalbos išversta Susan Kreller knyga „Drambliai nematomi“. IBBY garbės sąrašo knygos buvo eksponuojamos kongreso parodoje, dalyviai turėjo progą pavartyti vertingiausias knygas iš viso pasaulio. Visi autoriai ir knygų leidėjai, kurių knygos pateko į IBBY garbės sąrašą, buvo apdovanoti diplomais.

Vyresn. bibliotekininkė Lina Bimbirytė

Parašykite komentarą