Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos PROJEKTAI

PROJEKTAS „Šeimos istorija – išsaugok atmintį“
Projekto tikslas – bendromis kūrybinėmis veiklomis, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, suburti Klaipėdos miesto šeimas giminės istorijos fiksavimui ir tokiu būdu paskatinti daugiau laiko praleisti kartu.
Projekto trukmė: 2015 m. birželio – 2016 m. rugsėjo mėn.
Projektą remia: Bibliotekos pažangai 2; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Projekto partneriai: Klaipėdos apskrities archyvas, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija.
Trumpas projekto pristatymas: Projekto metu vyko bibliotekos specialistų technologiniai ir profesiniai mokymai. Patobulėję specialistai parengė naujas temas ir pradėjo mokyti gyventojus maketavimo ir dizaino, skaitmeninio šeimos archyvo kūrimo, genealogijos ir genealoginių medžių braižymo.
Kita svarbi veikla – šeimos istorijos išsaugojimo dirbtuvių įrengimas. Jai įgyvendinti pritaikytos patalpas, įsigyta techninė įranga. Kita nemažiau svarbi veikla – edukaciniai užsiėmimai visoms amžiaus grupėms. Tai ir teatralizuoti pristatymai vaikams, šeimų sąskrydis. Taip pat organizuosime nuotraukų konkursą visai šeimai, rašinių ir piešinių konkursus jaunimui miesto mokyklose.
Bibliotekos skyriuose ir filialuose organizuojamos genealoginių medžių parodos. Tai padės gyventojams vizualiai susipažinti su esamais pavyzdžiais, paskatins domėjimąsi ir sužadins norą fiksuoti savo giminės istoriją.
Viso projekto metu vyks įvairūs viešinimo renginiai: susitikimai su archyvarais, gyventojais, jau turinčiais genealoginius medžius ar giminės istorijos leidinius, laidos „Nacionalinė paieškų tarnyba“ komanda, pristatomieji renginiai kitose įstaigose, straipsnių ciklas miesto dienraštyje.

***

PROJEKTAS „Mano šeima skaitė, skaito ir skaitys“
Projekto tikslas
– patraukliais renginiais ir edukacija ugdyti vaikų skaitymo įgūdžius, didinti skaitymo motyvaciją įtraukiant šeimos narius į patirties dalijimąsi ir domėjimąsi skaitymo istorija.
Projekto trukmė: 2016 m. balandžio – spalio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.
Trumpas projekto pristatymas: vaikai kurs šeimos literatūros medį, aiškinsis ką skaitė tėvai, seneliai, dėdės, tetos ir jų skaitymo patirtį atvaizduos piešiniuose. Veiks literatūrinė paroda „Tėveliai, seneliai skaitė…“. Bus organizuojama vasaros skaitymo programa. Už perskaitytas knygas skaitytojai rinks skirtingų rūšių lipdukus-stilizuotas šakeles literatūros medžio formavimui. Vyks teatralizuotos knygų parodos, susitikimai su rašytojais, knygų aptarimai, susitikimas su literatūros kritiku. Tradicinės vaikų kultūros savaitės metu bus rodomas interaktyvus vaidinimas „Vaikščiojantis medis“.

***
PROJEKTAS „STOP – knyga!“
Projekto tikslas
– pasitelkiant netradicinius būdus, skatinti miesto bendruomenę leisti laisvalaikį su knyga taip priartinant knygas prie žmonių.
Projekto trukmė: 2016 m. balandžio – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Trumpas projekto pristatymas: organizuojamas vizualinio lentynų apipavidalinimo maketo ir projekto logotipo sukūrimo konkursas. Nugalėtojo maketo pavyzdžiu 20 populiariausių miesto autobusų stotelių bus įrengiamos knygų lentynos. Gyventojai kviečiami mainytis knygomis, taip pat lentynose bus keičiami QR kodai su nuorodomis į el. knygas bei naujausių knygų reklama. Atidarymo renginiai stotelėse planuojami Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, o vėliau kas mėnesį populiariausiose stotelėse bus rengiami teatralizuoti garsiniai skaitymai, žaibiški sambūriai.

***

PROJEKTAS „Kultūros edukacija pajūryje vaikams ir suaugusiems“
Projekto tikslas
– sudaryti sąlygas Klaipėdos pajūrio gyvenviečių bendruomenėms ir pajūryje poilsiaujantiems miesto svečiams dalyvauti kultūrinėje edukacinėje veikloje, tokiu būdu biblioteką formuojant kaip traukos centrą.
Projekto trukmė: 2016 m. balandžio – spalio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Trumpas projekto pristatymas: numatomos keturios kultūrinės edukacijos kryptys: literatūrinė, muzikinė, dailės, teatro.
Vaikams bus organizuojama literatūrinė laboratorija, muzikinė kelionė aplink pasaulį su instrumentine muzika ir šokiu virtualiais ir tradiciniais būdais, profesionalių menininkų organizuojamos edukacinės kūrybinės dirbtuvėlės, judesio ir plastikos edukacijos su aktoriais, lėlių ir scenografijos kūrimas su dalininkais.
Suaugusiems bus organizuojamas renginių ciklas „Žalio žodžio gurkšnis“, įvairių muzikinių žanrų pristatymas per koncertinę veiklą, menininkų profesionalų dailės parodos ir kūrybinės stovyklos, pažintis su Vakarų Lietuvos regiono mėgėjų teatro trupėmis bei klojimo teatru.

Similar Posts

Parašykite komentarą