|

Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos projektai

PROJEKTAS „Atvira biblioteka bendruomenei“
Projekto tikslas
– tvaraus bendradarbiavimo tarp skirtingų sektorių (biblioteka, seniūnijos, kultūros centrai, bendruomenės, menininkai) principu didinti kultūrinių ir meno renginių prieinamumą vietos bendruomenėms, formuoti bendruomenių kultūros poreikį.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo 1 d. – 2016 m. lapkričio 1 d.
Projektą remia: Kretingos rajono savivaldybė
Projekto partneriai: Kretingos miesto seniūnija, Kretingos miesto ir rajono bendruomenės.
Trumpas projekto pristatymas: Projektu „Atvira biblioteka bendruomenei“ bus kuriamas kitoks bibliotekos įvaizdis. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) dalyvaus tradicinėje Kretingos miesto šventėje, kurios metu pristatys savo veiklą Kretingos rajono bendruomenei. Šios šventės metu Biblioteka pakvies profesionalią muzikos grupę sukurti specialią muzikinę programą, pritaikytą įvairaus amžiaus, socialinės padėties bendruomenės nariams. Taip pat šventės metu Biblioteka miesto bendruomenei padovanos Mažąją knygų bibliotekėlę, prijungdama savo rajoną prie visame pasaulyje sparčiai populiarėjančios knygų mainų iniciatyvos.

***

PROJEKTAS „Skaitome kitaip“
Projekto tikslas
– ugdyti kritiškai mąstančius, apsišvietusius Kretingos rajono vaikus, vertinančius skaitymą kaip asmeninį ir socialinį įgūdį, ir atskleisti jiems skirtingus skaitymo metodus, pasitelkiant įvairiapusę edukaciją, meno sritis, modernias technologijas.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 1 d.
Projektą remia: Kretingos rajono savivaldybė
Projekto partneriai: Kretingos miesto mokyklos, Kretingos meno mokykla.
Trumpas projekto pristatymas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) parengs dviejų savaičių vaikų vasaros stovyklos „Vaikystės knygų slėnis“ programą, skirtą bendrojo lavinimo mokyklose besimokantiems vaikams nuo 7 iki 11 metų. Šiuo projektu Biblioteka vaikus supažindins su teksto interpretacijų galimybėmis, plėtos poezijos vaikams, pasakų, muzikos, teatro, dailės temas bei suteiks galimybę išbandyti modernesnį skaitymo procesą, pasitelkiant elektronines knygas, knygų skaitykles, planšetinius kompiuterius, susipažinti su elektroninių knygų kūrimu.

***

PROJEKTAS „Pažinimo kelias“
Projekto tikslas
– ugdyti savarankiškai mąstančius, žingeidžius, kūrybiškus Kretingos rajono vaikus, atverti jiems bibliotekos veiklų įvairiapusiškumą, parengiant edukacijos veiklų programą, apimančią socialines, kultūrines, kraštotyrines, menines, ekologines ir kitas veiklas.
Projekto trukmė: 2016 m. gegužės 2 d. – 2016 m. gruodžio 23 d.
Projektą remia: Kretingos rajono savivaldybė
Projekto partneriai: Kretingos miesto mokyklos.
Trumpas projekto pristatymas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) parengs edukacinių veiklų programą, prie kurios prisijungti pakvies pradinio ugdymo klases. Biblioteka taikys netradicines bibliotekinio darbo formas, sukuriant palankią erdvę vaikų vaizduotei aktyvinti, skaitymo malonumo potyriams didinti, naujai patirčiai ir įgūdžiams įgyti. Planuojami praktiniai maisto gaminimo, specialybių pažinimo, socialines, kultūrines, kraštotyrines, ekologines ir kitas temas atskleidžiantys užsiėmimai, kurie bus sudaromi remiantis minimų lietuviškų etnokultūrinių švenčių, pasaulinių ar tarptautinių dienų, sezoniškumo temų pagrindu. žaidžiamųjų edukacinių renginių forma stimuliuos jų norą pažinti ir domėtis

***

PROJEKTAS „Meno terapija ir edukacija moterims“
Projekto tikslas – Kretingos miesto moterims sudaryti sąlygas ugdyti savo kūrybinį potencialą, galimybę tobulėti meno srityje, meną pateikiant ne vien kaip malonų laisvalaikio užsiėmimą, bet kaip efektyvią terapiją dvasinėms ir fizinėms problemoms spręsti, priemonę lavėti, laisvėti.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo 3 d. – 2016 m. gruodžio 1 d.
Projektą remia: Kretingos rajono savivaldybė
Projekto partneriai: Kretingos moterų informacijos ir mokymų centras, Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, Kretingos meno klubas PINX.
Trumpas projekto pristatymas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) parengė projektą išskirtinai moterims. Šiai tikslinei grupei Biblioteka planuoja rengti meno edukacijos ir terapijos užsiėmimus: jungiama dailės terapija ir edukacija, muzikos terapija, biblioterapija, bei rankdarbių edukacija. Įgyvendinant projektą, moterims norima pasiūlyti profesionalų rengiamus edukacijos ir terapijos užsiėmimus tam, kad maksimaliai būtų juntamas meno gydomasis, šviečiamasis poveikis, meno pagalba suteikti moterims galimybę tapti kūrybingomis, dvasiškai laisvomis visuomenės narėmis.

***

PROJEKTAS „Biblioteka – informacinės visuomenės dalis“
Projekto tikslas – Kretingos miesto masinių renginių metu pristatyti bibliotekos teikiamas paslaugas, veiklą bei gerinti bibliotekos įvaizdį.
Projekto trukmė: 2016 m. sausio 4 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.
Projektą remia: Kretingos rajono savivaldybė, rajono verslininkai.
Projekto partneriai: Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“.
Trumpas projekto pristatymas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) aktyviai dalyvaus Kretingos miesto masinėse šventėse: „Jaunimo informacinėje“ mugėje, Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventėje, „Rudens derliaus“ šventėje. Jų metu rajono gyventojams bei svečiams bus pristatomos Bibliotekos teikiamos paslaugos, technologinės galimybės, kultūrinė, edukacinė veikla.

***

PROJEKTAS „Augalais kvepiantis pasaulis vaikiškose knygose“
Projekto tikslas – sudaryti galimybę vaikams susipažinti su Lietuvos vaikų rašytojų ir poetų kūryba, skatinti vaikų kūrybinę saviraišką, padėti atrasti knygą ir siekti, kad skaitymas taptų vaiko gyvenimo būdu.
Projekto trukmė: 2016 m. sausio 4 d. – 2016 m. gruodžio 1 d.
Projektą remia: Kretingos rajono savivaldybė
Projekto partneriai: Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka”, Kretingos M. Daujoto pagrindinė mokykla, Kretingos S. Daukanto pagrindinė mokykla, Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla.
Trumpas projekto pristatymas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) projekto „Augalais kvepiantis pasaulis vaikiškose knygose“ metu sudarys galimybę vaikams susitikti su lietuvių vaikų literatūros atstovais, dalyvauti įvairiuose renginiuose, knygų pristatymuose, literatūriniuose žaidimuose. Bus ieškoma naujų skaitymo strategijų. Į skaitymo skatinimo literatūros sąrašus bus įtraukti kūriniai, kurie suteiks vaikui estetinių išgyvenimų, veiks jo fantaziją, jausmus.

Similar Posts

Parašykite komentarą