BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Mokymai „Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas: atranka ir teisių valdymas“

vyksta mokymai salėje

2019 m. rugsėjo 23 d. Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyko mokymai „Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas: atranka ir teisių valdymas“. Lektoriai – advokatė Jurga Gradauskaitė ir UAB „Dizi“ vadovas Juozas Markauskas.

Mokymų metu Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojai buvo supažindinti su Objektų atrankos skaitmeninimo principais, skaitmeninio turinio naudojimo būdais, turinio atranka (pagal naudojimo mastą, tikslą ir teisėtumą), taip pat aptarti asmens duomenų apsaugos aspektai, autorių teisių reguliavimo naujovės.
Šie mokymai organizuoti įgyvendinant Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir apskričių viešųjų bibliotekų bendrą projektą „Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijoje“. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.