Naujo Palangos viešosios bibliotekos leidinio pristatymas

1Gruodžio mėnesį Palangos viešojoje bibliotekoje pristatyta Mikelio Balčiaus knyga „Iš Šventosios praeities”.

Mikelis Balčius – savamokslis archeologas, istorikas, kraštotyrininkas, numizmatas, kolekcininkas. Gimė 1948 m. gruodžio 11 d. Šventojoje, šaknimis įaugo į smėlėtą pajūrio žemę – čia gyvena, dirba iki šiol. Oficialiai jis – latvis, o pagal etninę grupę – kuršis. Nuo jaunų dienų domisi archeologiniais radiniais. Melioruojant Šventosios laukus, 1965 m. gintaraudamas aptiko pirmuosius radinius. Šventojiškis tėvų name įkūrė neoficialų iškasenų ir senienų muziejų. Senienų rinkimas – M. Balčiaus pomėgis, o svajonė – kraštotyros muziejus Šventojoje. Kuršių palikuonis vadovauja Lietuvos Kuršių draugijai. Už nuopelnus  latvių kultūrai, kuršių tradicijų puoselėjimą Latvijos prezidentė Vaira Vīke-Freiberga Mikelį Balčių 2001 m. apdovanojo Trijų žvaigždžių ordinu. M. Balčius yra publikavęs daug straipsnių Šventosios istorijos, kraštotyros, tautosakos, numizmatikos temomis  įvairiuose moksliniuose ir populiariuose leidiniuose. Kuriant meninės dokumentikos ilgametražį filmą apie Šventosios miestelį, jame gyvenančią ir pamažu nykstančią kuršių-Lietuvos latvių bendruomenę („Vėjų žemė“, 2016, režisierius E. Samsonas), savo įžvalgomis, istorijos žiniomis M. Balčius pasidalino su filmo kūrėjais, tapo vienu iš pagrindinių filmo herojų. Kraštotyrininkas palaiko ryšius su muziejais, rengia pranešimus įvairiose konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas kraštotyros temomis. Šventojiškiai vadina jį vaikščiojančia enciklopedija, Šventosios šviesuoliu, miestelio metraštininku. M. Balčius aktyviai dalyvauja kurorto kultūriniame gyvenime.

Knyga „Iš Šventosios praeities” sudaryta iš M. Balčiaus pastaraisiais dešimtmečiais spaudai rengtų publikacijų, konferencijų, seminarų pranešimų tekstų, kurių tema – Šventosios istorija, senųjų  kuršių gyvenimo ženklai, kuršininkų – Lietuvos latvių – tautosaka, etnografija, šventojiškių bendruomenės tradicijos, valgiai, žvejyba, naudoti žvejybos įrankiai, jų žymenys, žvejų papročiai, vėjai, Jūros šventės ir kt. Dalis šių tekstų buvo publikuoti, kiti – skelbiami pirmą kartą. Kai kurie straipsniai unikalūs, perteikiantys senųjų šventojiškių atsiminimus.

Mikelio Balčiaus knygą išleido Palangos viešoji biblioteka, leidinį finansavo Palangos miesto savivaldybė. Tai jau septintoji bibliotekos parengta knyga. Šio leidinio sudarytojos – bibliotekos direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Aura Banevičienė, vyresnioji bibliotekininkė kraštotyros darbui Bronislava Spevakovienė. Knygai pratarmę parašė akademikas, habilituotas daktaras, profesorius Vladas Žulkus.

Knygą susirinkusiai bendruomenei pristatė bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys, kalbėjo profesorius Vladas Žulkus, Lietuvos jūrų muziejaus istorikas-muziejininkas Dainius Elertas, farologas, Baltijos jūros švyturių žinovas Aidas Jurkštas ir kt. Susirinkusieji vienas po kito sveikino M. Balčių su  naująja knyga, linkėjo tolimesnio kruopštaus darbo, vildamiesi išvysti ir daugiau jo parašytų knygų.

Sekančią dieną Šventosios bibliotekoje M. Balčiaus knyga buvo pristatyta Šventosios bendruomenei. Naujoji knyga sutikta draugiškai, šiltai. Buvo aišku, kad leidinys bus skaitomas ir užims deramą vietą bibliotekų ir vietos gyventojų knygų lentynose, o faktai, sugulę knygos puslapiuose, bus perduoti ir ateinančiai kartai. Dovanotos gėlės, nuoširdžiai tariami žodžiai patvirtino, kad kraštietis Mikelis Balčius yra žinomas, vertinamas, gerbiamas, kad bendruomenė juo didžiuojasi.

                                                                           Bronislava Spevakovienė

Similar Posts

Parašykite komentarą