BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Ne tik respublikinis, bet ir tarptautinis

Dėl šalyje paskelbto karantino žemaičių kalbos diktantas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, šiemet buvo nuotolinis. Tad beveik jubiliejinį – penktą – kartą galimybę jį rašyti turėjo ne tik gyvenantieji Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Tradiciškai žemaičių kalbos diktantą organizuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka. Partneris – Skuodo žemaičių draugija.

Diktanto tikslai: skatinti domėtis žemaičių kalba ir ją puoselėti; įtvirtinti šios kalbos gramatiką, taikant praktikoje. Rašančiųjų diktantą žinios vertinamos, atsižvelgiant į prof. dr. Juozo Pabrėžos leidinyje „Žemaičių kalba ir rašyba“ įtvirtintas šios kalbos gramatikos taisykles.

Pirmą kartą, t. y. 2017-aisiais, Skuodo rajono kultūros centro žemaičių teatro įkūrėjo ir vadovo, režisieriaus, rašytojo bei vertėjo, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresniojo bibliotekininko ir Skuodo žemaičių draugijos nario Edmundo Untulio idėja rašyti žemaičių kalbos diktantą sugundė 12 Skuodo rajono gyventojų. Vasario 9-ąją jie susirinko minėtos bibliotekos skaitykloje. Kadangi iš anksto nutarta, jog vietos, kaip kituose konkursuose, nebus skirstomos – tik išrenkami ir apdovanojami 3 parašiusieji geriausiai, t. y. padariusieji mažiausiai klaidų, lygiavertėmis nugalėtojomis tapo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojos Gražina Daukantienė ir Aušra Tiškienė bei Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje dirbanti Marytė Kaniavienė.

2018 m. vasario 8 d. rašyti žemaitiško diktanto susirinko 10 žmonių. Iš rašiusiųjų pirmąjį diktantą tam besiryžo tik ketvertas: Birutė Sruogienė, Staselė Jurgilevičienė, Marytė Kaniavienė bei Rasa Bernotienė. Mažiausiai klaidų padarė ir vėl M. Kaniavienė bei Skuodo literatų klubo „Nojus“ narės S. Jurgilevičienė ir Joana Pajauskienė.

2019-aisiais, kaip Žemaitijos metais ir pridera, norinčių išbandyti jėgas žemaitiškoje rašyboje būta kur kas daugiau nei ankstesniais metais – vasario 12 d. susirinko net 17. Dar 3 užsiregistravusieji neatvyko. Ir bent jau 2 iš jų – dėl nuo pačių nė kiek nepriklausančių aplinkybių. Tarp susirinkusiųjų būta rašiusių diktantą visus kartus: tai minėtos R. Bernotienė, M. Kaniavienė, S. Jurgilevičienė ir B. Sruogienė. Šįsyk ypač aktyvūs buvo Skuodo literatų klubo „Nojus“ nariai: jeigu pirmąjį diktantą jų terašė tik 3, antrąjį – 5, tąsyk  –  net 10. Apdovanoti 4 rašiusieji, tiksliau, rašiusiosios: jau minėtos G. Daukantienė, M. Kaniavienė bei J. Pajauskienė; o Mosėdžio gimnazijos moksleivei Renatai Ereminaitei įteiktas paskatinamasis prizas kaip jauniausiai dalyvei.

Pernai vasario 5 d. įprastoje vietoje – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skaitykloje – diktantą rašė 16 žemaičių, iš kurių dauguma tai darė nebe pirmą kartą. Ir didžioji dalis rašiusiųjų, kaip Žemaitijos metais, – Skuodo literatų klubo „Nojus“ nariai: jų susirinko net 11. Nors jau pernai turėjo galimybę rašyti ir kitų rajonų gyventojai: vyko tiesioginė diktanto transliacija internete. Idėja šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba suteikti galimybę prisidėti prie rašančiųjų diktantą Skuode ir kitiems kilo dėl to, kad tokį norą pareiškė gargždiškiai. (Jie transliacijos vakarą buvo susirinkę Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje.) Tad, jeigu jau tokią galimybę nuspręsta suteikti jiems, kodėl nesuteikus ir kitiems norintiems?!. Todėl pernai diktantą rašė ir Aleksandravo bei Kulių gyventojai Plungės rajone, ir Gargždų, Dovilų, Dituvos, Ketvergių, Venckų – Klaipėdos, Salantų – Kretingos bei Klaipėdos miesto. Iš viso per valandą nuo tiesioginės transliacijos pabaigos sulaukta 20-ies darbų. Tiesa, kitą dieną dar vienas atsiųstas iš JAV… Tačiau, kadangi ne tik pavėluota, bet ir nepaisyta kitų reikalavimų, jis vertinamas nebuvo. Kadangi net keli rašiusieji padarė vienodą skaičių klaidų, apdovanoti ne, kaip įprasta, 3, o 5: iš Skuodo rajono gyventojų – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialo vyresnioji bibliotekininkė Gražina Daukantienė, Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė leidėja Marytė Kaniavienė bei Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Skuodo literatų klubo „Nojus“ narė Danutė Lekniuvienė. O iš kitų rajonų atstovų – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos bei Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė, grupės „Žemaitiška rašliava“ interneto socialiniame tinkle „Facebook“ administratorė Irena Stražinskaitė-Glinskienė ir Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandravo filialo bibliotekininkė Virginija Pokvytienė. Paskatinamasis prizas skirtas Klaipėdos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus vyr. specialistei Erikai Skuodaitei.

Kadangi šalyje besitęsiant karantinui, paskelbtam dėl jau antrus metus pasaulį purtančios koronaviruso pandemijos, bet kokie susibūrimai draudžiama, šiemet žemaičių kalbos diktantas rašytas tik nuotoliniu būdu – vasario 11-osios vakarą interneto socialinio tinklo „Facebook“ Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos paskyroje stebint tiesioginę transliaciją. Jai pasibaigus, rašiusieji per 30 minučių elektroniniu paštu privalėjo atsiųsti „Word“ formatu surinktą arba skenuotą / fotografuotą ranka rašytą tekstą. Atkeliavę vėliau vertinami nebuvo.

Šiek tiek apmaudu, jog faktas, kad diktantas buvo nuotolinis, atėmė galimybę rašyti daugeliui nuolatinių jo dalyvių. Pavyzdžiui, jeigu pernai rašė, kaip minėta, net 11 Skuodo literatų klubo „Nojus“ narių, šiemet – tik 3. Kadangi šioje organizacijoje – daugiausia vyresnio amžiaus žmonės, kurie kompiuterių neturi bei jais naudotis nemoka, rašyti nuotolinio diktanto  negalėjo. Nors, kas keisčiausia, šiemet nebūta nė vieno ir iš nuotoliniu būdu pernai rašiusių kitų rajonų atstovų.

Nežiūrint to, šiemetinį žemaičių kalbos diktantą galima laikyti ne respublikiniu – ir tarptautiniu. Matyt, tam nemažai įtakos turėjo faktas, jog sausio 31-ąją informaciją apie diktantą paskelbė net LRT „Ryto garsai“. Šioje laidoje skuodiškių iniciatyvą, artėjant Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, rašyti savo gimtosios kalbos diktantą pristatė jį organizuojančių institucijų – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir Skuodo žemaičių draugijos – vadovas Jonas Grušas. Apie žemaičių kalbą žodį tarė iš Skuodo kilęs kalbininkas prof. Juozas Pabrėža. Tad tarp 21-o rašiusiojo diktantą šiemet būta žmonių ne tik iš Skuodo rajono, bet ir iš Kretingos, Mažeikių, Plungės, Telšių, Kelmės, Šiaulių, Kupiškio, Vilniaus… Be to, sulaukta darbų ir iš tautiečio, gyvenančio bei dirbančio Norvegijoje, ir iš besilankiusio Ispanijoje. O turint omenyje Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje savanoriaujantį Enrico Armenia iš Italijos, kuris taip pat panoro išbandyti jėgas žemaičių kalbos diktante, – išties nebloga kompanija. Jauniausia – šešiolikmetė Gabrielė Kirklytė, kuri ryžosi išbandyti jėgas žemaičių kalbos diktante, nebūdama žemaitė – gyvendama Kupiškio rajone. Kodėl?.. Tiesiog esanti kūrybinga asmenybė ir mėgstanti visokius konkursus.

Nors tekstas parašytas ir diktuotas šiaurės žemaičių telšiškių patarme, kiekvienam rašiusiajam suteikta teisė rašyti savąja. Tik, aišku, laikantis jai būdingų ypatybių. Pavyzdžiui, pirmajam diktantui 10-ies sakinių tekstas, sudarytas iš 2008 m. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos išleistos knygos „So meilė tievėškē“, nebuvo sklandus. Užpernai skirtas Vietovardžių metams paminėti, tad jį rašiusieji prisiminė gerai žinomus ir kiek primirštus Skuodo rajono vietovardžius. Pernai rašyta apie žemaičių kalbą. Šiemet – apie, rašant diktantą, artėjusias Užgavėnes: prisiminti jų papročiai bei tradicijos. O tai padaryti padėjo, kaip ir ankstesniais metais, diktantą paruošusios, padiktavusios bei darbus ištaisiusios šių eilučių autorės – filologijos magistrės Dalios Zabitienės – spaudai rengiama iš Plungės rajono kilusio vilniečio hab. dr. Donato Butkaus knyga.

Šiemet žemaičių kalbos diktanto organizatorių įsteigtais prizais bus apdovanota net 10 mažiausiai klaidų padariusių dalyvių: 8 prizininkai ir 2 paskatinamieji. Pirmųjų prizai atiteks: Silvijai Baranauskienei iš Šiaulių, Eduardui Butai iš Mažeikių, Antanui Jankauskui iš Kelmės, Skuodo rajono atstovėms Marytei Kaniavienei ir Danutei Lekniuvienei, salantiškei (Kretingos r.) Adelei Semenavičienei, Jurgitai Trumpulytei iš Plungės bei Arnui Udovičiui iš Vilniaus. Jie išvardinti ne pagal tai, kiek kuris padarė klaidų, bet abėcėlės tvarka pagal pavardes. Šiame būryje esama tikrų žemaičių kalbos žinovų – tai A. Udovičius (jis pateikė net du diktanto teksto variantus: ir kaip girdima, ir kaip rašoma) bei M. Kaniavienė. Nors nedaug teatsiliko ir kiti paminėtieji. Paskatinamieji prizai atiteks skuodiškei Gražinai Vekterienei bei Norvegijoje gyvenančiam Virginijui Birškiui. Šis iš Plungės kilęs, bet jau daugiau nei 10 metų minėtoje šalyje su šeima gyvenantis ir savo verslą turintis, žemaitis tikina ten ne tik neužmiršęs savo gimtosios kalbos, bet netgi turįs minčių įkurti Norvegijos žemaičių draugiją.

O šįsyk apdovanojimų nepelniusieji turėtų nenukabinti nosies – rašyti žemaičių kalbos diktantą ir kitąmet. 

Dalia ZABITIENĖ

Parašykite komentarą