Nuotolinis Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdis

2021 m. gegužės 28 d. vyko nuotolinis Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jame dalyvavo LR Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos vadovai, Klaipėdos regiono viešųjų bei mokyklų bibliotekininkų atstovai bei svečiai.

Posėdyje dalyvavo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos projektų koordinatorė Laima Butkūnienė, kuri pristatė 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės Finansinio mechanizmo projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ veiklas.  Projekto tikslai: 5-8 klasių moksleiviams sukurti jų poreikius atitinkančią skaitymo skatinimo priemonę – mobilioje programėlėje virtualų žaidimą, įtraukiantį į knygų skaitymo iššūkį; sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, parengtose pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį; užtikrinti, kad projekto sukurtais produktais pasinaudos 30 %  5-8 klasių moksleivių, gyvenančių savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose. Projekto trukmė: 2021–2023 (22 mėnesiai). Projektą įgyvendina Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka bei Norvegijos Mokslo ir kultūros institutas.

KLAVB vyr. metodininkė Rasa Milerienė pristatė KLAVB metodinės veiklos priemonių paketą mokyklų bibliotekoms 2021 m., kuris sudarytas vadovaujantis Regioninės veiklos plėtros modeliu ir jame apibrėžtomis kryptimis bei uždaviniais. Pristatant apžvelgti kvalifikacijos kėlimo planai, mokyklų bibliotekoms siūlomi edukaciniai užsiėmimai, parodos, renginiai bei apžvelgtos kitos bendradarbiavimo galimybės.

Taip pat Klaipėdos regiono bibliotekų vadovus darbo teisės klausimais konsultavo KLAVB teisininkė Renata Kazragienė. Posėdžio metu aptarti kiti einamieji klausimai.

Rasa Milerienė

Vyriausioji metoininkė

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Similar Posts

Parašykite komentarą