Palangos viešoji biblioteka parengė naują knygą

Palangiškiai ir svečiai, atvykę iš įvairių Lietuvos vietų, rinkosi į knygos „Neblėstanti žvaigždžių šviesa: Alvydo Šeduikio gyvenimas, veikla, kūryba“ pristatymą. Knygos sudarytoja ir tekstų autorė – Aldona Šeduikienė, iliustracijos – Miglės Jonaitienės, viršelio dizainas – Gražinos Eimanavičiūtės. Leidinį parengė Palangos viešosios bibliotekos darbuotojos Aura Banevičienė ir Bronislava Spevakovienė.

Alvydas Šeduikis – vargonininkas, visuomenininkas, muziejininkas, pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys. Gimė 1941 m. balandžio 13 d. Mikališkyje (Zarasų r.)., baigė Žiežmarių vidurinę mokyklą. Buvo gabus muzikai, baigė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos technikumą, vedė palangiškę kurso draugę Aldoną Steponavičiūtę, abu įstojo į Vilniaus valstybinę konservatoriją, bet… likimas Alvydo gyvenimą pasuko kita linkme.

Už antitarybinio turinio lapelių platinimą Alvydas Šeduikis buvo suimtas ir nuteistas penkeriems metams. Grįžęs po įkalinimo, negalėjo nei dirbti pagal specialybę, nei toliau mokytis. Vargonininkavo įvairiose Žemaitijos vietose, keletą metų gyveno Palangoje, įsidarbino Gintaro muziejuje. Restauravo vargonus, kūrė poeziją, vertė iš latvių kalbos, mėgo medžio drožybą, aktyviai dalyvavo pogrindžio  spaudos leidime. Tėvelio talentus paveldėjo vaikai – sūnus Alvydas restauruoja vargonus, daro muzikos instrumentus, dukra Eglė tapo profesionale vargonininke, dukra Jurga – dainininke.

Šeduikis mirė 1987 m. sausio 24 d., palaidotas Šventosios kapinėse. „Per gyvenimo

verpetus išvedė jį tvirtas būdas ir gilus tikėjimas, paveldėtas iš protėvių per gražias gausios šeimos tradicijas. Kaitri širdies ugnis kūrenosi giliai ir nuolat, leido atlikti gražius ir prasmingus darbus“, – apie vyrą atsiliepė žmona Aldona. Jis įrodė, kad per gyvenimą reikia žengti oriai, daryti gerus darbus, mylėti žmones, savo šeimą, tikėti, kovoti už teisybę, skleisti gėrį, ginti savo įsitikinimus, nepriklausomai nuo aplinkybių, buities, sveikatos.  Alvydas Šeduikis po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

Bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys, pasidžiaugęs naująja knyga ir padėkojęs tiems žmonėms, kurių dėka knyga buvo išleista, žodį perdavė sudarytojai Aldonai Šeduikienei, naujosios knygos herojaus žmonai. Ji papasakojo, kaip kilo idėja išleisti knygą, panaudojant vyro rašytus laiškus: judviejų susirašinėjimą studijų metais, užgimus tarpusavio meilei; iš Mordovijos lagerio siųstus laiškus jai, tėvams, broliams ir seserims. Knygoje atskirą skyrių sudaro Alvydo poezija ir vertimai iš latvių kalbos. Leidinyje spausdinami nors negausūs, bet nuoširdūs jį pažinojusių žmonių atsiminimai. A. Šeduikienė knygos pratarmėje vylėsi, kad ši knyga „kviestų visas Lietuvos šeimas branginti tarpusavio bendrystę, meilę, vienybę ir tikrąsias dvasines vertybes“.

Apie energingą, visus uždegantį studijų laikų bičiulį Alvydą Šeduikį pasakojo kurso draugas Algis Kaliūnas. Bendražygis ir bendrabylis Jonas Volungevičius atsiminė viename lageryje praleistus ilgus kalinimo metus tolimojoje Mordovijoje, Šeduikių duktė Eglė sujaudino žiūrovus, pasidalijusi atsiminimais apie jos ir tėčio ypatingą, šiltą, net mistinį bendravimą.

„Neblėstanti žvaigždžių šviesa: Alvydo Šeduikio gyvenimas, veikla, kūryba“ – jau aštuntoji Palangos viešosios bibliotekos parengta knyga.

 

Bronislava Spevakovienė

Similar Posts

Parašykite komentarą