Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės

Informuojame, jog Lietuvos Respublikos kultūros  ministro 2018 m.  rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. ĮV-680  „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo patvirtinta nauja naudojimosi biblioteka taisyklių redakcija. Detaliau susipažinti galite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/93b58e21bc4311e8aa33fe8f0fea665f

Similar Posts

Parašykite komentarą