BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

BAIGTAS įgyvendinti PROJEKTAS „MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS – 2020“

Baigtos įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas – 2020“ veiklos.

Projekto tikslas – tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas, siekiant užtikrinti kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą, skaitymo skatinimo organizavimą.

Atsižvelgiant į mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos poreikį buvo parengta mokymų programa, pagal kurią projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuota 10 kvalifikacijos kėlimo renginių. Dėl kilusios pandemijos buvo pakeistas dalies mokymų renginių formatas: vietoj auditorinių mokymų rengti nuotoliniai. Jie buvo organizuojami pasitelkiant komunikacines priemones: Microsoft Teams ir Zoom  platformas. Mokymų metu tobulintos bendrosios, specialiosios ir profesinės mokyklų bibliotekininkų kompetencijos. Organizuotuose mokymuose sulaukta 258 dalyvių, juose kvalifikaciją tobulino 150 mokyklų bibliotekininkų.

Rasa Milerienė

Vyriausioji metodininkė

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Parašykite komentarą