BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Projektas „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant Krašto paveldo gidą“

Projekto tikslas – vystyti interaktyvią paslaugą KPG ne tik teritoriniu atžvilgiu, bet ir kokybės aspektu, patobulinant Klaipėdos regiono bibliotekininkų Krašto paveldo gido rengimo kompetencijas.

Projekto trukmė: 2018 balandžio 1 d. – 2018 gruodžio 1 d.

Projekto vadovė: vyr. metodininkė Rasa Milerienė

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba

Trumpas projekto pristatymas. Įgyvendinant projektą Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant Krašto paveldo gidą profesionaliai rengti ekskursijas buvo apmokyta 11 Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų. Jiems buvo organizuota 250 val. mokymų kursas, susidedantis iš įvairių teorinių bei praktinių užsiėmimų. Kursą sudarė tokios dalys:

  • Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektai.
  • Lietuvos kultūros pagrindai
  • Lietuvos istorijos pagrindai
  • Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga
  • Pasaulio ir Lietuvos architektūros ir dailės raidos pagrindai
  • Gido komunikacija ir retorika
  • Bendravimo psichologijos pagrindai
  • Pirmosios medicininės pagalbos pagrindai
  • Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika

Vykdant projektą buvo skatinama inovatyvių paslaugų plėtra – Klaipėdos regione parengta 11 naujų maršrutų apie įvairias Klaipėdos, Šilalės, Skuodo, Jurbarko, Gargždų kultūrines ir istorines vietoves.Taip pat Klaipėdos regiono bibliotekose buvo organizuota 10 mokymų, kuriuose buvo supažindinama su fotografavimo procesu, pristatytos profesionalių ir mėgėjiškų prietaisų fotografavimo galimybės, darbas su redagavimo programomis, kurie reikalingi skaitmeninant kultūrinius bei istorinius objektus. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją tobulino 150 KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų.

Nuolat vystoma paslauga pritraukia vis naujų suinteresuotų grupių (moksleivių, studentų, negalią turinčių žmonių ir kt.). Patobulinus  Klaipėdos regiono bibliotekininkų kompetencijas pagerėjo Krašto paveldo gido turinys bei vedamų ekskursijų kokybė. Kokybiškai teikiama paslauga didina bibliotekų prestižą bei jų teikiamų paslaugų patrauklumą.

Lietuvos Kultūros Taryba

Parašykite komentarą