BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Projekto „Tarptautiniai Stasio Jonausko skaitymai „Mirksnis, kai švietė dangus“ atgarsiai

Garsiniai Stasio Jonausko skaitymai_Lenkimai

2019 m. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka vykdė „Tarptautiniai Stasio Jonausko skaitymai „Mirksnis, kai švietė dangus“, kuris buvo skirtas, pagerbti poetą Stasį Jonauską ir jo nuopelnus kalbai, literatūrai ir visai lietuvių tautai, minint pirmąsias jo mirties metines. 

Projektą Tarptautiniai Stasio Jonausko skaitymai „Mirksnis, kai švietė dangus“ dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, informacinis rėmėjas – Nepriklausomas Skuodo rajono laikraštis „Mūsų žodis“.

Įgyvendinant projektą, buvo sudarytos galimybės plačiajai visuomenei susipažinti su šviesaus atminimo poeto Stasio Jonausko kūryba ir gyvenimo faktais, į pagalbą pasitelkiant gyvą poetų, literatų žodį, kvalifikuotus specialistus – literatūrologus, aktualizuojant kultūrines ir tautines vertybes jo kūryboje bei skatinant latvių ir lietuvių rašytojų bendradarbiavimą.

Akivaizdu, jog Stasio Jonausko kūryba, jo darbų lobynas – mums palikta ypatinga dovana. Poetas neabejotinai sukūrė savo unikalų poezijos pasaulį, kai kuriais savo eilėraščiais pralenkdamas poezijos madas ir tendencijas. Gal todėl taip nutiko, kad jų ir nesivaikė. Apie tai nuolat buvo kalbama ir akcentuojama visuose projekto renginiuose. 

Šiuo projektu Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka pirmoji pradėjo poeto Stasio Jonausko atminimo įamžinimo darbus: sukurtas filmas ,,Jonauskiškumas. Gyvenime ir kūryboje“, nutapytas Stasio Jonausko portretas, Skuode surengti Tarptautiniai Stasio Jonausko skaitymai, kurie, kaip tikimasi, taps tradiciniais, taip pat įvykdyti garsiniai Stasio Jonausko poezijos skaitymai Lenkimuose, Gėsaluose ir Ylakiuose paskatino žmones iš naujo atrasti Stasio Jonausko kūrybą.

S. Jonauskas daug rašė apie žemę, žemdirbį, žydinčią Žemaitiją. „Nuo kurmio iki žvaigždės: viskas nusakyta ir įprasminta eilėmis“. Pasak Juozo Apučio, S. Jonausko poezijoje žmogus gražiai sugyvena su visa gyvąja aplinka. Poetas savo eilėse gvildeno būties, laiko, žmogaus esybės, akistatos su amžinybe, ryšio su gamta klausimus. Svarstė kultūros, švietimo, meno, socialines ir kaimo žmonėms aktualias temas. Visa tai artima kaimo žmonėms. 

Šiuo projektu biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriumi, Latvijos Respublikos rašytojų sąjungos Liepojos skyriumi, Skuodo literatų klubu „Nojus“ plėtotojo profesionaliojo meno bei bendruomenių projektų sklaidą.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos informacija

Parašykite komentarą