|

Rekomendacijos statistikos specialistams ir ne tik…

Maloniai kviečiame naudotis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos naujai parengtomis metodinėmis rekomendacijomis aktualiais statistikos klausimais.

Daugiau informacijos galite rasti: https://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/profesine-edukacija-konsultacijos/statistika-bibliotekininkui

  • Virtualių lankytojų apskaita bibliotekose

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/Virtualiu_apsilankymu_apskaita.pdf

  • Metodinės rekomendacijos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymui Nr. ĮV-767

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/2020_Metodines_rekomendacijos_LR_kult%C5%ABros_ministro_2020_06_16_isak_IV_767_20201208.pdf

  • Naudojimosi socialiniais tinklais apskaita

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/Naudojimosi_socialiniais_tinklais_apskaita.pdf

  • Duomenų bazės EBSCO Publishing administravimo vadovas

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/Duomenu_bazes_EBSCO_Publisching_administravimo_vadovas.pdf

  • Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library administravimo vadovas

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/Muzikos_duomenu_bazes_NAXOS_Music_Library_administravimo_vadovas.pdf

Similar Posts

Parašykite komentarą