BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Rekomendacijos statistikos specialistams ir ne tik…

Maloniai kviečiame naudotis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos naujai parengtomis metodinėmis rekomendacijomis aktualiais statistikos klausimais.

Daugiau informacijos galite rasti: https://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/profesine-edukacija-konsultacijos/statistika-bibliotekininkui

  • Virtualių lankytojų apskaita bibliotekose

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/Virtualiu_apsilankymu_apskaita.pdf

  • Metodinės rekomendacijos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymui Nr. ĮV-767

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/2020_Metodines_rekomendacijos_LR_kult%C5%ABros_ministro_2020_06_16_isak_IV_767_20201208.pdf

  • Naudojimosi socialiniais tinklais apskaita

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/Naudojimosi_socialiniais_tinklais_apskaita.pdf

  • Duomenų bazės EBSCO Publishing administravimo vadovas

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/Duomenu_bazes_EBSCO_Publisching_administravimo_vadovas.pdf

  • Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library administravimo vadovas

https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/Muzikos_duomenu_bazes_NAXOS_Music_Library_administravimo_vadovas.pdf

Parašykite komentarą