Sausio 13-osios paminėjimas Eidintų kaimo bibliotekoje

  sam_1208Laisvė kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus ir prasmingas žodis, tai visos tautos laimės ir dvasinės gerovės šaltinis. Eidintų kaimo biblioteka, kasmet Sausio 13-ąją, pamini prisidėdama prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Ties kiekvienu kabineto langu buvo padėta po žvakę, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Vyko paminėjimas ,,Laisvės kaina“, kurio metu visi susirinkę segėjo neužmirštuolės žiedą, norint pagerbti kovotojus už laisvę. Juk pačios neužmirštuolės pavadinime užkoduota mintis, kad kovotojai yra nepamiršti ir šiandien. Renginys pradėtas tylos minute,  Norkiškės kaimo bibliotekininkė R.Šeštokienė renginį pradėjo Justino Marcinkevičiaus posmais, trumpai apžvelgti prieš 26 metus vykę kruvini Sausio 13-osios įvykiai. Buvo prisimintos ir visos tos tragiškos nakties aukos, paskaityti prisiminimai apie juos. Batakių kultūros namų darbuotojos R.Kinderienė ir V.Laugalienė  su moterų ansambliu pagiedojo giesmių.

   Renginiui pasibaigus, visi išsiskirstė sujaudinti prisiminimų. O kaip tęsinys renginio, bibliotekoje dar visą sausio mėnesį bus eksponuojama spaudinių paroda ,,Nepamirštama diena“.

                                                                     Eidintų kaimo bibliotekininkė Dana Liekienė

Similar Posts

Parašykite komentarą