Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos PROJEKTAI

PROJEKTAS – INOVATYVŪS PRAMOGADIENIAI KARTU SU BIBLIOTEKA
Projekto tikslas telkti ir vienyti vyresniojo amžiaus bei socialinės atskirties žmones per inovatyvių paslaugų kūrimą, integruoti juos į visuomeninį, informacinį, kultūrinį, socialinį gyvenimą, tobulinant jų aptarnavimo kokybę bei mažinant informacinę, kultūrinę ir socialinę atskirtį.
Projekto trukmė: 2016 m. vasario 1d. – 2016 m. gruodžio 16 d.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai: Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Šilutės rajono skyrius; klubas „Moterų seklyčia“, Šilutės rajonas; Macikų socialinės globos namai; Šilutės socialinių paslaugų centras; Šilutės žmonių su sielos negalia klubas „Sielos paguoda“.
Trumpas projekto pristatymas: Mažinant informacinę, kultūrinę ir socialinę atskirtį vyresniojo amžiaus bei socialinės atskirties žmonėms bus sukurtos inovatyvios paslaugos, sudarysiančios sąlygas palankiam ir aktyviam mokymuisi bei pažinimui, turiningam laisvalaikio praleidimui, bendroms užimtumo paslaugoms. Projekto dalyviams bus organizuojami keliaujantys gigantiškų lauko šachmatų ir šaškių turnyrai, interaktyvūs boulingo vakarai, interaktyvių pamokų ciklai, muzikiniai ringai, protų turnyrai, kt.

 ***

PROJEKTAS – STOVYKLA „JAUNIEJI GENIJAI – MENININKAI“ (tęstinis projektas)“
Projekto tikslas – atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą bei užtikrinti socialines garantijas vasaros atostogų metu, juos užimti turininga veikla, tenkinti jų pažinimo, lavinimosi, bendravimo bei saviraiškos poreikius.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo mėn. 1 d. – 2016 m. gruodžio mėn. 15 d.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai: Vilniaus teatras „Lėlė“.
Trumpas projekto pristatymas: Stovyklos užsiėmimus jau trečius metus vykdys profesionalūs lėlininkai – kraštietis Imantas Precas, Šarūnas Datenis, Karolis Algimantas Butvidas (Vilniaus teatras „Lėlė“). Aktoriai, turintys patirtį edukacinėje veikloje su vaikais ir jaunimu, ves teatrinius ir muzikinius žaidimus, pokalbius, dalyvius supažindins su lėlės charakterio atskleidimo ypatumais, personažo aprangos ir aksesuarų, detalių parinkimu, veido išraiškos pritaikymu, įvairių medžiagų panaudojimu, improvizacija, vaidybos, judesio ir scenos kalba, Tradiciškai stovyklos rezultatas bus pristatytas tėveliams, seneliams, renginio svečiams.

 ***

PROJEKTAS „KNYGNEŠIŲ KELIAS INTERAKTYVIOJE ERDVĖJE“
Projekto tikslas
– atkurti vietos knygnešystės kelią interaktyvioje erdvėje, įtraukiant bendruomenę į skaitmeninio turinio apie krašto istoriją bei kultūrą kūrimą, naudojimą ir sklaidą, surinkti, susisteminti ir į skaitmeninę formą perkelti kuo daugiau archyvinės medžiagos ir informacijos apie Žemaičių Naumiestyje ir Švėkšnoje veikusius knygnešius, sukurti Knygnešių kelio žemėlapį, su knygų slėptuvėmis, knygų platinimo vietomis, užtikrinti surinktos ir suskaitmenintos informacijos viešą prieinamumą.
Projekto trukmė: 2016 m. vasario mėn. 1 d. – 2016 m. lapkričio mėn. 30 d.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai: Žemaičių Naumiesčio kraštiečių draugijos pirmininkas dr. Zigmas Malinauskas bei kraštiečių draugijos tarybos narė Zina Misevičienė, kultūros istorikas, vienas iš laikraščio ,,Voruta“ autorių Algirdas Mikas Žemaitaitis, kraštotyrininkas Petras Čeliauskas; Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liuda Burdžiuvienė.
Trumpas projekto pristatymas: bus siūlomos naujos elektroninės paslaugos – interaktyvus pasivaikščiojimas knygnešių keliais. Vaikai gaus žinių ir įtvirtins suvokimą apie knygnešystę klausydamiesi pasakojimų ir žaisdami, jaunimas ir suaugusieji – keliaudami interaktyviu žemėlapiu, skaitydami ir atlikdami testą. Bus sukurta Žemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos apylinkių knygnešių duomenų bazė, kurios turinį galės valdyti bibliotekininkas, specializuota galerija, kurioje bibliotekos lankytojai galės peržiūrėti suskaitmenintus bibliotekos eksponatus, senąsias knygas ir nuotraukas. Vaikams ir jaunimui bus sukurtas edukacinis interaktyvus žaidimas, specializuotos užduotys, bus vedamos istorijos pamokos.

***

PROJEKTAS „PRIE KNYGOS VERSMĖS…“
Projekto tikslas
: ugdyti skaitymo įgūdžius ir tęsti skaitymo skatinimo iniciatyvas bendruomenėje, aktyvinti norą skaityti ir tobulėti, prisidėti prie įvairių socialinių grupių integracijos į visuomenę, vystyti bendradarbiavimą tarp institucijų, kūrėjų, populiarinant skaitymą..
Projekto trukmė: 2016 m. vasario mėn. – 2016 m. gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė.
Projekto partneriai: VšĮ „Rašytojų klubas“, Šilutės socialinių paslaugų centras, Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras, Nevyriausybinio sektoriaus organizacijos, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas
Trumpas projekto pristatymas:
Projektu siekiama prisidėti prie visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo per skaitymą, kultūros sklaidą. Projektas skatins dialogą tarp bibliotekų, kūrėjų, leidėjų, vietos bendruomenių, prisidės prie socialinės ir kultūros plėtros regione Bus tęsiamos skaitymo skatinimo veiklos, užtikrinančios skaitybos paslaugų kokybę atskiroms socialinės atskirties grupėms, kurios teikiamos įstaigose, nevyriausybinio sektoriaus organizacijose. „Keliaujančios bibliotekėlės“ papildymas naujais leidiniais“ aktyvins socialinės atskirties grupių skaitytojus domėtis literatūros naujienomis, skatins skaitymą. Socialiai pažeidžiamų žmonių grupėse bus vedami poetikos terapijos užsiėmimai. Projekto eigoje organizuojamas edukacinis užsiėmimų ciklas literatūros mėgėjams, kurie turės galimybę perskaitytų tekstų vaizdinius išreikšti kūrybinėse dirbtuvėse Bibliotekos lankytojai ir rajono bendruomenė bus pakviesta į susitikimus su šiuolaikiniais knygų autoriais ir jų naujausiomis knygomis.

***

PROJEKTAS „PRABYLANČIOS MŪZOS & INOVATYVŪS ŽINIADIENIAI
Projekto trukmė:
2016 m. kovo 1 d. – 2016 m. gruodžio 20 d.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė.
Projekto partneriai: Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, savaitraštis „Šeimininkė“, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyrius,
Trumpas projekto pristatymas:
Projektas skirtas Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams paminėti, kurio tikslas v
ykdyti profesionaliosios kūrybos sklaidą rajone, telkti ir skatinti gyventojus domėtis šiuolaikiniu menu, inovatyviomis bibliotekos paslaugomis, siekti kultūros atvirumo rajono visuomenėje, prisidėti prie bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimo, plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis, socialinėmis institucijomis. Projektas įgyvendinamas dviem turais, kurių metu organizuojamos profesionalaus meno parodos, susitikimai su kūrėjais, pristatomos literatūrinės muzikinės programos, dalyvaujant profesionaliems šalies atlikėjams. Planuojami šviečiamieji-edukaciniai renginiai, skatinantys bendruomenes dalyvauti kultūriniame gyvenime, pažinti Lietuvos, kitų šalių kultūrą. Inovatyvių žiniadienių metu bus rengiamas muzikinis ringas, reikalaujantis žinių muzikos srityje žinių lyga, skirta Angelų sargų dienai“. Minint Vietos savivaldos dieną ir skatinant edukacinę raišką bus organizuotos improvizuotos protų kovos, kuriose dalyvaus rajono seniūnijų seniūnai ir bendruomenės.

 

Similar Posts

Parašykite komentarą