| |

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vykdomi projektai 2017 m.

PROJEKTAS „TRYS ŽINGSNIAI SOCIALIZACIJOS LINK“

Projekto tikslas: telkti ir vienyti vietos bendruomenę, integruojant ją į visuomeninį, informacinį, kultūrinį, socialinį gyvenimą, mažinant informacinę, skaitmeninę, kultūrinę ir socialinę atskirtį bei didinant bendruomenių aktyvumą, susietą su pilietiškumo stiprinimu.

Projekto trukmė: 2017 m vasario 1 d. – 2017 m gruodžio 15 d.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė.

Projekto partneriai: asociacija „Kintų jaunimo klubas“, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilutės rajono skyrius, klubas „Moterų seklyčia“ (Šilutės rajonas), Šilutės socialinių paslaugų centras, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas, Saugų vaikų globos namai, „Diemedžio“ ugdymo centras (Švėkšna); Šilutės rajono pagrindinės mokyklos, gimnazijos.

Trumpas projekto pristatymas: projektas skirtas moksleiviams, jaunimui, senjorams, socialinės atskirties žmonėms, vietos bendruomenėms. Veiklos suskirstytos į tris žingsnius. Pirmasis žingsnis – rengiamos paskaitos senjorams apie sveiką gyvenseną, teisinius aspektus, konfliktų valdymą, jie bus mokomi skaitmeninio raštingumo, rengiami interaktyvių pamokų ciklai apie naujausias informacines technologijas. Antrasis žingsnis – bendruomenėms rengiamos protų kovos, žinių turnyrai, lygos, ringai, kt. renginiai. Tai padės pritraukti į biblioteką dideles įvairaus amžiaus žmonių auditorijas. Trečiasis žingsnis – jauniesiems bibliotekos lankytojams bus surengtos orientacinės varžybos.

 

PROJEKTAS „STOVYKLA „JAUNIEJI GENIJAI – MENININKAI“ (TĘSTINIS PROJEKTAS)

Projekto tikslas: atskleisti ir ugdyti vaikų bei jaunimo kūrybinį potencialą; užtikrinti socialines garantijas vasaros atostogų metu; juos užimti turininga veikla, grindžiama dialogo kultūra; tenkinti pažinimo, lavinimosi, bendravimo bei saviraiškos poreikius; skatinti dalyvių saviraišką;

Projekto trukmė: 2017 m. kovo mėn. – 2017 m. gruodžio mėn.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė, kiti rėmėjai.

Projekto partneriai: Šilutės rajono ugdymo įstaigos.

Trumpas projekto pristatymas: gerinant mažo miesto atostogaujančių vaikų ir jaunuolių laisvalaikį bus surengta kūrybinė laboratorija-stovykla „Pažink lėlininką“. Jos metu profesionalūs „Lėlės“ teatro lėlininkai (Vilnius) ves teatrinius ir muzikinius žaidimus, pokalbius, dalyvius supažindins su lėlės charakterio atskleidimo ypatumais, įvairių medžiagų panaudojimu, improvizacija, vaidybos, judesio ir scenos kalba, inovatyviomis spektaklio pristatymo technikomis (kasmet dalyvius nustebina naujovėmis ir netikėtumais), mokys susikaupimo, savikontrolės trenažų, be kurių aktoriui neįmanoma eiti į sceną. Dalyviai išmoks knygos personažų pritaikymo lėlės teatre, turės galimybę pasirodyti profesionalioje scenoje, kt.

 

PROJEKTAS „BIBLIOTEKOS IŠŠŪKIS JAUNIMUI – ATEIK, PRIIMK, ĮVEIK!“

Projekto tikslas: siekiant įtraukti skirtingų socialinių grupių jaunimą į vietos bendruomenių veiklą ir stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą sukurti inovatyvią paslaugą jauniems žmonėms, taip motyvuojant juos dalyvauti bibliotekos organizuojamoje novatoriškoje veikloje, skatinančioje jų saviraišką, užimtumą, partnerystę, keitimąsi iniciatyvomis, idėjomis, patirtimi.

Projekto trukmė: 2017 m. kovo mėn. – 2017 m. lapkričio mėn.

Projektą remia: Šilutės rajono savivaldybė.

Projekto partneriai: Šilutės miesto ir rajono jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos/įstaigos.

Trumpas projekto pristatymas: biblioteka siekia plėtoti inovatyvių paslaugų jaunimui kūrimą, įtraukti su jaunimu dirbančias įstaigas bei organizacijas į bendras veiklas. Bus sukurta nauja paslauga – lazerių labirintas. Padedant bibliotekos darbuotojams, jaunimas programuos lazerių sistemas, testuos jų prototipus, įsijungs į lazerių montavimo procesą, padės darbuotojams atlikti galutinius programavimo procesus. Taip jaunimas bus įtrauktas į bendrą netradicinę veiklą, bus skatinama jų saviraiška, komandinis darbas, stiprinamas bendradarbiavimas, iniciatyvos, vykdoma socializacija. Tai bus turininga, novatoriška laisvalaikio praleidimo forma, ji sudarys sąlygas jaunimui kritiškai, logiškai mąstyti, sistemingai siekti tikslo.

 

PROJEKTAS „IŠBANDYMŲ KAMBARIO ŠTURMAS“

Projekto tikslas: siekiant įtraukti skirtingų socialinių grupių jaunimą į vietos bendruomenių veiklą ir stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą sukurti inovatyvią, šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą paslaugą jauniems žmonėms, taip motyvuojant juos dalyvauti bibliotekos organizuojamoje novatoriškoje veikloje, skatinančioje jų saviraišką, užimtumą, partnerystę, keitimąsi iniciatyvomis, idėjomis, patirtimi.

Projekto trukmė: 2017 m. vasario mėn. – 2017 m. spalio mėn.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė, UAB „Šilutės INFO-TEC“.

Projekto partneriai: Šilutės šaulių kuopa, asociacija „Kintų jaunimo klubas“, Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) Šilutės filialas, Šilutės meno mokyklos Dailės skyrius, Šilutės miesto mokyklos ir gimnazijos, Šilutės socialinių paslaugų centras.

Trumpas projekto pristatymas: bibliotekoje bus sukurta inovatyvi paslauga jaunimui – Išbandymų kambarys, pasitelkiant ne tik kūrybiškus sprendimus, bet ir jame diegiant šiuolaikinių technologijų pagrįstus sprendimus kartu su kūrybinių industrijų atstovais. Ši paslauga bus turininga, novatoriška laisvalaikio praleidimo forma, sudarys sąlygas jaunimui kritiškai, logiškai mąstyti, sistemingai siekti tikslo, leis prisiminti ar įgyti naujų žinių apie Šilutės kraštą.

 

PROJEKTAS „PRIE KNYGOS VERSMĖS…“ (TĘSTINIS PROJEKTAS)

Projekto tikslas: aktualizuoti knygos svarbą regione, tradicinėmis ir inovatyviomis priemonėmis tęsti skaitymo skatinimo iniciatyvas bendruomenėje, ugdyti skaitymo įgūdžius ir norą tobulėti, prisidėti prie įvairių socialinių grupių integracijos į visuomenę, plėtoti bendradarbiavimą tarp institucijų, kūrėjų, populiarinant skaitymą.

Projekto trukmė: 2017 m. vasario 1 d – 2017 m. gruodžio 10 d.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė, dailininkas Andrius Sirtautas.

Projekto partneriai: VšĮ „Rašytojų klubas“, Klaipėdos rajono savivaldybės, J. Lankučio viešoji biblioteka, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, Šilutės socialinių paslaugų centras, Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialas, Šilutės klubas „Sielos paguoda“, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla.

Trumpas projekto pristatymas: projektas orientuotas į tikslines grupes – potencialius bibliotekos lankytojus: suaugusius ir jaunimą, socialiai pažeidžiamus asmenis, socialinio darbo specialistus, pedagogus, literatūrinę visuomenę. Projektas skirtas skirtingų poreikių, interesų visuomenės grupėms, sudarys sąlygas bendruomenės narių bendravimui, bendradarbiavimui, iniciatyvoms, savirealizacijai, integracijai į kūrybinę ir visuomeninę veiklą.

Projektu vykdomos tęstinės skaitymo skatinimo iniciatyvos. Tęsiami kūrybiniai susitikimai-pokalbiai su moterimis kūrėjomis – knygų autorėmis. Literatūros mokytojai, gimnazistai, kita literatūrinė visuomenė literatūrinių susitikimų cikle „Šiuolaikiniai lietuvių autoriai“ turės galimybę prisiliesti prie šiuolaikinės lietuvių literatūros. Susitikimuose, kurie tęsiami bendradarbiaujant su VšĮ „Rašytojų klubas“, dalyvaus ir naujausią savo kūrybą pristatys žinomi Lietuvos rašytojai, pelnę apdovanojimų Metų knygos rinkimuose. Toliau vyks kūrybinių užsiėmimų ciklas literatūros mėgėjams „Kai knygos atgyja spalvose…“, kurių metu dalyviai dalinasi knygose perskaitytomis mintimis, įžvalgomis, o iškilusius vaizdinius išreiškia kūrybinėse dirbtuvėse. Socialinėse įstaigose, NVO organizacijose tęsiama mobili skaitymo paslauga „Keliaujanti bibliotekėlė“, nuvežant literatūrą, surengiant parodas socialiai pažeidžiamų žmonių grupėms. Bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos padaliniu, pagal poreikį toliau garsinėmis ir Brailio knygomis bus aprūpinami rajono regėjimo negalią turintys asmenys. Bibliotekininkės surengs pažintinį renginį „Kitokių knygų pasaulyje“, supažindinant su taktilinėmis (liečiamosiomis) knygomis, jų kūrimu. Bus surengtas teorinis-praktinis biblioterapijos seminaras „Pagalba skaitymui“.

Įgyvendinamos ir naujos skaitymo skatinimo iniciatyvos. Viešosios bibliotekos kiemelyje bus atidaryta nauja skaitymo erdvė – Vasaros skaitykla su lauko bibliotekėle-knygų nameliu. Atidarymo metu bus surengta skaitymo akcija, literatūrinis protų turnyras jaunimui. Šiltuoju metų laiku šioje erdvėje bibliotekos lankytojai leis laisvalaikį skaitydami, dalyvaudami literatūriniuose skaitymuose, diskusijose. Projekto eigoje jauna knygų autorė, šilutiškė Ignė Zarambaitė pristatys jauniesiems skaitytojams savo kūrybos knygas, o literatūrinėse-kūrybinėse dirbtuvėse kartu su vaikais kurs personažus, diskutuos apie knygas, mėgstamus knygų veikėjus. Keletas užsiėmimų vyks Šilutės vaikų dienos centre. Autorė savo kūrybą pristatys ir kitose regiono bibliotekose.

 

PROJEKTAS „KNYGOS ISTORIJA: NUO RAŠTO IŠTAKŲ IKI EKSLIBRISO“

Projekto tikslas: skleisti ir įprasminti Mažosios Lietuvos knygos, kaip tautos kultūros reiškinio, unikalumo suvokimą, įgyvendinant vaikų kultūrinę ir socialinę integraciją, ugdant kultūrinį, istorinį išprusimą, skatinant kūrybinį mąstymą ir saviraišką.

Projekto trukmė: 2017 m. vasario mėn. – 2017 m. lapkričio mėn.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė.

Projekto partneriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, Šilutės raštijos ir knygių draugija.

Trumpas projekto pristatymas: projektas orientuotas nuodugniam Pamario krašto senosios raštijos ir knygos gimimo ir vystymosi pažinimui, tyrinėjimui. Edukacija bus vykdoma laikantis nuoseklumo: nuo įvado į rašto ir knygos gimimą – praktinių rašymo ant vaškinių, molinių, grifelinių lentelių, popieriaus gamybos užsiėmimų Šilutės Hugo Šojaus muziejuje – pereinant prie individualios praktinės pažinties su Mažosios Lietuvos knygos ypatumais, specifika, knygininkais, knygnešystės reiškinio unikalumo įtvirtinimu F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejuje bei Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje, kt. bei kūrybinių, meninių gabumų raiškos knygos ženklo – asmeninio ekslibriso – kūrime.

 

 

PROJEKTAS „LAIKE NEIŠDYLANTYS VARDAI – HERMANAS ZUDERMANAS“

Projekto tikslas: naujai įvertinti, aktualizuoti rašytojo Hermano Zudermano gyvenimą ir kūrybinį palikimą bei tyrinėti, interpretuoti jo kūrinius iš šių laikų vertybių prizmės, pasitinkant rašytojo Hermano Zudermano 160-ąsias gimimo metines.

Projekto trukmė: 2017 m. kovo mėn. – 2017 m. lapkričio mėn.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė.

Projekto partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Goethe-Institut Litauen (Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas), Hermano Zudermano fondas Berlyne (Vokietija), Šilutės Hermano Zudermano draugija, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“, asociacija „Šilutės raštijos ir knygių draugija“.

Trumpas projekto pristatymas: siekiant iš naujo įvertinti rašytojo Hermano Zudermano nuopelnus Lietuvai ir akcentuoti, jog jo gimtinė – Macikai (Šilutės r.), o kūryba – Mažosios Lietuvos kultūrinio, ekonominio, istorinio gyvenimo atspindys, pristatytas ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, bus organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Hermano Zudermano 160-osioms gimimo metinėms paminėti. Bus parengtas, išleistas ir platinamas laikraštis, skirtas apžvelgti H. Zudermano asmeninio ir kūrybinio gyvenimo žinomus bei mažai publikuotus faktus. Po konferencijos bus parengtas virtualus, visiems prieinamas leidinys su pranešimų tekstais bei paskelbtas tinklalapiuose www.silutevb.lt ir www.silutesknygininkai.lt.

 

PROJEKTAS EUROPOS DIENOS KODAS – „60+30+10“, SKIRTAS EUROPOS DIENAI ŠILUTĖJE PAMINĖTI

Projekto tikslas: 2017 m. Šilutėje paminėti Europos dieną, didinant bendruomenės švietimą apie Romos sutarties 60-metį, programos ERASMUS+ 30-metį ir Lietuvos narystės Šengeno erdvėje 10-metį, Europos Sąjungos tikslus, svarbą ir aktualijas.

Projekto trukmė: 2017 m. gegužės mėn. 9 d.

Projektą remia: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Projekto partneriai: Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Šilutės Žibų pradinė mokykla, Šilutės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“.

Trumpas projekto pristatymas: projektas skirtas Šilutės pagrindinių ir pradinių mokyklų moksleiviams, miesto socialinėms įstaigoms, vaikų darželių auklėtiniams, Šilutės nevyriausybinių organizacijų nariams, Šilutės F. Bajoraičio viešosios  bibliotekos skaitytojams ir lankytojams.

Europos dienos šventės metu Šilutės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ auklėtiniai pristatys sveikinimo programą „Lietuviais esame mes gimę“, Šilutės vaikų pop choras „Spindulys“ – programą „Tau, Europa“. Renginio dalyviai galės dalyvauti įvairiose programose: žaidimuose „Nušok iki Europos”, Europos ruletė 60+30+10” ir sužinoti daugiau informacijos apie ES. Šventės dalyviai turės galimybę virtualiai pakeliauti po Olandijos sostinę Amsterdamą, Prancūzijos sostinę Paryžių, Vokietijos sostinę Berlyną, pabūti virtualiame ture po Anglijos, Italijos ir Portugalijos žymiausias lankomas vietas. Bus surengtas Šilutės miesto ir rajono nevyriausybinių organizacijų jaunimo žinių ringas, kuriame  dalyvaus Šilutės miesto ir rajono jaunimas: Šilutės šaulių kuopa, asociacija „Kintų jaunimo klubas“, Jaunųjų konservatorių lyga, kitos Šilutės rajono jaunimo nevyriausybinės organizacijos. Žinių ringas – tai komandinis žaidimas, paremtas protų kovų tipo viktorina, kuri suteiks galimybę pasitikrinti ne tik žinias apie ES kultūrą, politines teises, teises gyventi, dirbti ir mokytis užsienyje, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, vartotojų teises ir teisines konsultacijos dėl jų, bet ir įgyti naujų žinių.

 

 

PROJEKTAS „TARPTAUTINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS „EX LIBRIS. VILHELMUI STOROSTAI-VYDŪNUI – 150“

Projekto tikslas: naujai įvertinti ir interpretuoti Lietuvos kultūrai bei istorijai nusipelniusio rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos-Vydūno gyvenimą ir kūrybinį palikimą, aktualizuoti ir įprasminti jo filosofines bei humanistines mintis profesionalioje kultūroje, surengiant tarptautinį ekslibrisų konkursą „Ex Libris. Vilhelmui Storostai-Vydūnui – 150“.

Projekto trukmė: 2017 m. sausio mėn. – 2017 m. gruodžio mėn.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Šilutės rajono savivaldybė.

Projekto partneriai: Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos ekslibrisininkų klubas, Vydūno draugija, Sovetsko (Rusija) miesto Isaako Jakovlevičiaus Rutmano centrinė biblioteka, Šilutės Vydūno gimnazija, Kintų Vydūno kultūros centras.

Trumpas projekto pristatymas: projektu bus aktualinama Vydūno asmenybė, literatūrinis ir intelektualinis palikimas globalioje erdvėje, sutelkti Lietuvos ir užsienio menininkai, kad kūrybiškai, iš šių laikų vertybių prizmės, pažvelgtų į Vydūno asmenybę ir interpretuotų jo kūrybinius polėkius. Bus surengtas tarptautinis ekslibrisų konkursas, parengta ir pristatyta konkursui pateiktų darbų – ekslibrisų – paroda, išleistas parodos katalogas.

 

PROJEKTAS „Menų sampyna Lietuvai Valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse“

Projekto tikslas – vykdyti profesionalios kūrybos sklaidą regione, didinant kultūros prieinamumą įvairioms visuomenėms grupėms, ieškant kultūros raiškos įvairovės, tradicinėmis ir inovatyviomis priemonėmis organizuojant kultūrines veiklas, stiprinant bendruomeniškumą, plėtojant kūrybinį mąstymą ir kūrybiškumą, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Projekto trukmė: 2017 m. liepos mėn. – 2017 m. gruodžio mėn.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Šilutės rajono savivaldybė.

Projekto partneriai: Asociacija „Mažlietuvių daga“, Lietuvos dailininkų sąjunga, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės Viltis“.

Trumpas projekto pristatymas: Projekto veiklomis siekiama tinkamai pasitikti reikšmingą Lietuvos istorijos datą – šimtąsias valstybės atkūrimo metines ir prisidėti prie šios artėjančios iškilios sukakties paminėjimo. Projektu bus vykdoma profesionalios kūrybos sklaida Šilutės krašto bendruomenėse, tradicinėmis ir inovatyviomis priemonėmis organizuojamos kultūrinės veiklos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Projektas jungia įvairias meno sritis – skulptūrą, fotografiją, teatro ir kino meną, muziką, supažindina su kūrėjais. Bus surengtos ir pristatytos profesionalios kūrybos parodos, kurios pasieks ir atokesnes regiono gyvenvietes bei supažindins visuomenę su skulptūros, fotografijos menu. Kūrybiniuose susitikimuose dalyvaus žinomi Lietuvos kūrėjai ­ dailininkai, fotomenininkai, kino ir teatro aktoriai, profesionalūs muzikos atlikėjai. Projekto veiklos, dalyvaujant žymiems menininkams, pritrauks kultūrinių poreikių turinčią visuomenės dalį, skatins domėtis šalies kultūra, istorija, suburs abipusiam bendravimui su profesionalaus meno kūrėjais. Projektas orientuotas į įvairaus amžiaus visuomenės grupes: meno mėgėjus, istorikus, dailės mokytojus, jaunimą, moksleivius ir kitas socialines grupes, neabejingas kultūrai, menui ir kūrybai.

 

Similar Posts

Parašykite komentarą