BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Simonas Daukantas iš Vilniaus buvo „sugrįžęs“ į Skuodą

 Lapkričio 7 dieną Skuodo meno mokykloje vyko konferencija „Simonas Daukantas, jo epocha ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“, skirta Lietuvos istoriko ir švietėjo Simono Daukanto (1793–1864) gimimo225-mečiui paminėti. Kad šis mokslinis renginys įvyktų, pasistengė Etninės kultūros globos taryba, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, Skuodo rajono savivaldybė, patalpas konferencijai mielai suteikė Skuodo meno mokykla.

Konferencijos pranešėjus ir dalyvius pasveikino Skuodo rajono meras Petras Pušinskas , o LR seimo narės Levutės Staniuvienės sveikinimo žodžius perdavė jos padėjėja Ingrida Petrošienė.

Konferenciją sudarė dvi sesijos. I-ajai pirmininkavo: Virginijus Jocys(Etninės kultūros globos tarybos narys) ir Žemaitijos regioninės tarybos pirmininkė Rūta Vildžiūnienė.

Pirmojoje sesijoje pranešimus skaitė :prof. dr. Giedrius Subačius. „Ką rašyba sako apie Daukantą?“; Prof. dr. Deimantas Karvelis. „Simonas Daukantas ir lietuviškos istoriografijos pradžia“; Gražina Kadžytė. „S. Daukanto „Dainės žemaičių“ ir kitos tautosakos rinkimo XIX a. aplinkybės“.

 II-ajai sesijai pirmininkavo: Birutė Strakšytė (Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja). Antrąją dalį pradėjo Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos moksleiviai, parodydami teatralizuotą lietuvių kalbos ir istorijos pamoką „Dvylika juodvarnių apie Daukantą lakstančių“. Sveikinimo žodžius tarė šios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė.

Paskui žodis buvo suteiktas kraštiečiui, Lietuvos nacionalinės kultūros centro leidinio „Liaudies kultūra“ redaktoriui Juozui Šoriui. Pranešime „Mano ir mūsų Daukantas“ autorius pakritikavo vietos valdžią, kad po truputį apleidžiamas žemaitiškumo skatinimas rajono švietimo įstaigose, kad darželiuose ir mokyklose vaikams per pamokas nerekomenduojama kalbėti žemaitiškai ir kt., kad trūksta dėmesio etninės kultūros rėmimui.

Apietai ko neteko be melodijų S. Daukanto ir kitų tautosakos rinkėjų užrašytos dainos papasakojo doc. Rūta Vildžiūnienė. Ji taip pat, gyvai dainuodama,pademonstravo suvalkiečių, dzūkų, aukštaičių ir žemaičių tautinių dainų dainavimo skirtumus. Sekantį pranešimą apie S. Daukanto kelius nuo Kalvių kaimo iki Vilniaus pristatė du pranešėjai – Donatas Samėnas ir Algimantas Jucevičius.Pabaigoje pranešimus skaitė Skuodo garbės pilietis Juozas Vyšniauskas „S.Daukanto giminystės pynes narpliojant“ ir Virginijus Jocys „Etninės kultūros reliktai S. Daukanto veiklos palikime“.

Konferencijos metu veikė S. Daukanto asmenybę ir jo veiklą pristatančių leidinių paroda, kurioje buvo pristatyta naujausia prof. dr. Giedriaus Subačiaus knyga „Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834)“, kitos knygos ir leidiniai. Konferencijos partneriais buvo Šilalės kraštiečių draugija, Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, Lietuvos tautodailininkų sąjunga (Žemaitijos sk.), Skuodo meno mokykla ir kt.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos informacija

Parašykite komentarą