BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Skaitmenintojams

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SKAITMENINIMO PASLAUGŲ TYRIMO

Informuojame, kad Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos (KLAVB) Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius 2020 metais vykdys regiono viešųjų bibliotekų pasitenkinimo kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugomis tyrimą. Spalio mėnesį regiono viešosioms bibliotekoms, 2019–2020 metais pasinaudojusioms KLAVB teikiamomis kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugomis, bus pateikta anketinė apklausa.

2019–2020 metais regiono viešosios bibliotekos naudojosi šiomis KLAVB Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus teikiamomis kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugomis:kultūros paveldo objektų skenavimas;

suskaitmenintų vaizdų apdorojimas (tekstinių KPO atpažinimas, parengimas saugojimui, archyvavimui bei viešinimui);

tinkamų sąlygų sudarymas atminties institucijų darbuotojams, norintiems savarankiškai suskaitmeninti savo turimus KPO, prieš tai šiuos darbuotojus apmokius dirbti su Bibliotekoje esančia, konkretiems KPO skaitmeninti reikalinga įranga.

Konsultacijas teikia: Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vedėja Jurga Bardauskienė, el. paštas krastotyra@klavb.lt.