BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Skaitmenintojams

Kontaktai

Jurga Bardauskienė tel. 8 46 314189 krastotyra@klavb.ltKPO fondų tvarkymas, sisteminimas, atranka, viešinimas, ženklinimas, stažuotės, tyrimai ir kiti klausimai.
Viktorija Karalienė tel. 8 46 314189 v.karalienė@klavb.lt – KPO metaduomenų kūrimas, KPO bibliografinio aprašo sudarymas.
Arvidas Jasmanis tel. 8 46 31 4189 a.jasmanis@isvb.lt – KPO skenavimas, kokybės standartai.

Skaitmeninimo paslaugos

Informuojame, kad Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos (KLAVB) Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius 2020 metais vykdys regiono viešųjų bibliotekų pasitenkinimo kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugomis tyrimą. Spalio mėnesį regiono viešosioms bibliotekoms, 2019–2020 metais pasinaudojusioms KLAVB teikiamomis kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugomis, bus pateikta anketinė apklausa.
2019-2020 metais regiono viešosios bibliotekos naudojosi šiomis KLAVB Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus teikiamomis kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugomis:
1.  kultūros paveldo objektų skenavimas
2.  suskaitmenintų vaizdų apdorojimas (tekstinių KPO atpažinimas, parengimas saugojimui, archyvavimui bei viešinimui)
3. tinkamų sąlygų sudarymas atminties institucijų darbuotojams, norintiems savarankiškai suskaitmeninti savo turimus KPO, prieš tai šiuos darbuotojus apmokius dirbti su Bibliotekoje esančia, konkretiems KPO skaitmeninti reikalinga įranga.

Skaitmeninimo paslaugų teikimo tvarka Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje (PDF)

Metodika ir nuorodos

Kultūros paveldo objektų –fotodokumentų – aprašymas LIBIS: metodinė priemonė (PDF)
GRADAUSKAITĖ, Jurga; KNYVA, Valentinas; MARKAUSKAS, Juozas. Kultūros paveldo atrankos ir skaitmeninimo metodika [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2019.
Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai [interaktyvus].

KPO skenavimas (PDF)

Kokybės reikalavimai skenuojamiems objektams (PDF)

KPO metaduomenų kūrimas (PDF)

BUCKIENĖ, Liubovė, et alKompiuterinių bibliografinių įrašų sudarymo metodika. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2007. 477, [1] p.

Mokymai ir stažuotės

Nuotoliniai mokymai:
Kultūros paveldo objektų (KPO) metaduomenų kūrimas
Kultūros paveldo objektų (KPO) skenavimas
Mokymai skirti individualiam mokymuisi Jums patogiu metu. Mokymosi metu išmoksite ir susipažinsite su pagrindiniais skaitmeninimo procesais – skenavimu ir metaduomenų kūrimu. Reikalinga registracija prie Moodle sistemos. Baigus mokymus ir išsprendus testą, Jums bus suteiktas kurso baigimo sertifikatas ir atsiųstas elektroniniu paštu.

2020 m. skaitmenintojams siūlome šias stažuotes:
1. Kultūros paveldo objektų (KPO) skenavimas;
2. Kultūros paveldo objektų (KPO) tvarkymas, sisteminimas, aprašymas, KPO atranka, metaduomenų kūrimas.

Stažuočių metu ne tik susipažinsite su skaitmeninimo procesu (metaduomenų kūrimu, skenavimu), kultūros paveldo tvarkymu, sisteminimu, atranka, bet ir įgysite praktinių įgūdžių.