Rankraštis_Simonas _Daukantas (2)

Skuodo bibliotekoje pristatyta unikali paroda „Skuodo krašto istorijos pėdsakai VU bibliotekos dokumentuose“

Lapkričio 15 d. Vilniaus universiteto biblioteka Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skaitykloje pristatė išskirtinę parodą „Skuodo krašto istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentuose“.

 Unikalią parodą atvežę Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojai, kruopščiai išdėliojo visus rankraščius ir knygas staliniuose užrakinamuose stenduose, kad parodos lankytojai netrukdomi galėtų juos apžiūrėti. Buvo ir tokių, kurie surastą vertingą informaciją rankraščiuose konspektavo.

Šioje parodoje, kuri veikė tik lapkričio 15 dieną nuo 12 iki 17 val., skuodiškiai turėjo galimybę pamatyti dokumentus, saugomus VU bibliotekos fonduose. Tai XVI–XX a.rankraštiniai ir kiti dokumentai, susiję su Skuodo miestu, dvaru ir grafyste, Skuodą valdžiusiomis didikų Chodkevičių ir Sapiegų giminėmis bei įžymiais Skuodo krašto žmonėmis.

Eksponuojamoje parodoje galima rasti informacijos ne tik apie Skuodą, bet ir apie Mosėdžio, Ylakių ir Lenkimų miestelius bei įvairius kaimus, esančius dabartinio Skuodo rajono teritorijoje. Parodos lankytojai galėjo išvysti unikalų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų Skuodo miesto vaizdą su rotuše ir bažnyčia,istoriko Simono Daukanto, Lietuvos botanikos pradininko kunigo pranciškono Jurgio Pabrėžos, Skuodo gimnazijos steigėjo klebono Pranciškaus Žadeikio rankraščius ir kitus dokumentus.

Šis Skuodui skirtas renginys – Vilniaus universiteto bibliotekos jau ketvirtus metus tęsiamo projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ dalis. Projekto tikslas – VU bibliotekoje saugomo regionų kultūros paveldo vertybių, turinčių išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai, pristatymas, atskleidimas, aktualizavimas.

Į parodos atidarymą susirinko visi kas iš tikrųjų domisi Skuodo krašto istorija –bibliotekininkai, muziejininkai, kraštotyrininkai, Skuodo Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai ir kt.

Visus susirinkusius pasveikino ir kartu pasidžiaugė tokios unikalios parodos atkeliavimu į mūsų miestą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas bei Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė.

Apie Vilniaus universiteto bibliotekoje esančias tradicijas, iššūkius ir galimybes kalbėjo šios bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, egodokumentinio paveldo Lietuvoje tyrimus pristatė VU Komunikacijos fakulteto prof. dr. Arvydas Pacevičius. Paskutinis pranešėjas Paulius Bagočiūnas, sulaukęs daugiausiai klausimų, trumpai pristatė ir apibūdino atvežtuosius parodos dokumentus bei rankraščius.

Šios parodos eksponavimas Skuode tikrai neeilinis reiškinys – tai labai vertinga Vilniaus universiteto bibliotekos dovana mūsų miestui, švenčiant Lietuvos bei P. Žadeikio gimnazijos šimtmetį ir S. Daukanto 225 gimimo metines. Jisai paskatino skuodiškius domėtis savo krašto istorija, iškiliais jo žmonėmis, gilintis į savo giminės geneologijos medžio atšakų vystymąsi nuo senų laikų iki nūdienos.

 Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos  Skaitytojų aptarnavimo skyriaus informacija

Similar Posts

Parašykite komentarą