BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

IN MEMORIAM

Doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius 

(1941.09.02-2020.03.22) 

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,  
Brangiausi žmonės išeina ir palieka, 
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, 
Ir atminty gyvi išlieka. 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė su giliu liūdesiu sutinka žinią apie filosofo doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus mirtį. Dalijamės skausmu ir reiškiame nuoširdžius užuojautos žodžius velionio šeimai, artimiesiems, Vydūno draugijos nariams, visiems jį pažinojusiems. Velionis, savo gyvenimo pavyzdžiu, skleisdamas Vydūniškąją šviesą, palieka gilų ir šviesų pėdsaką mūsų visų širdyse. Mintimis esame kartu su Jumis, telydi Jus Dievo palaima bei dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. 

(daugiau…)

IN MEMORIAM

4IN MEMORIAM
DALĖ MAČIENIENĖ
(1962 12 23 – 2016 05 01)

Šviesiąja žvaigždele Tu įžengei į Amžinosios meilės glėbį,
palikus ryškų pėdsaką vaikų, bičiulių širdyse,
nutieski gelsvą ūko tiltą mums visiems,
ateinantiems Tau iš paskos, ateinantiems Tau iš paskos…

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/900-in-memoriam.html