BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

BAIGĖSI PROJEKTO „KULTŪRINIŲ IR EDUKACINIŲ RENGINIŲ CIKLAS, TAIKANT ŠIUOLAIKINES MEDIJAS“ RENGINIŲ filmavimas

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, reaguodama į pasaulį sukausčiusios pandemijos keliamus kultūros lauko organizacijų veiklų ribojimus, dar 2020 metų pavasarį ieškojo būdų, kaip sukurti Kretingos rajono gyventojams palankias sąlygas ir toliau dalyvauti bibliotekos renginiuose.

(Daigiau…)

Kretingos bibliotekoje – naujausios technologijos – moderni filmavimo studija

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje – intensyvus pokalbių su knygų autoriais ir kraštotyros žinovais transliavimo maratonas. Kretingos biblioteka, įgyvendindama projektą „Kultūrinių ir edukacinių renginių ciklas taikant šiuolaikines medijas“, siekia laikmečio tendencijas atitinkančiomis paslaugomis tenkinti vis didesnės asmenų grupės savišvietos ir kūrybiškumo skatinimo poreikius. Lietuvoje paskelbus visuotinį karantiną dėl viruso COVID-19 plitimo ir uždarius bibliotekas, gauta itin daug užklausų apie Viešosios bibliotekos veiklų tęstinumą. Teko skubiai persiorientuoti ir pradėti paslaugas teikti internetinėje erdvėje. Idėjų vykdant šį procesą netrūko, tačiau technologiniu atžvilgiu veiklas vykdyti buvo itin sudėtinga. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos Birutės Naujokaitienės teigimu, susidūrus su pandemijos sukeltais darbo apribojimais bibliotekai, kaip ir kiekvienai kultūros įstaigai, teko iššūkis naujai pažvelgti į teikiamas paslaugas. Kretingos bibliotekoje ieškota efektyviausių sprendimų, padedančių prisitaikyti prie pakitusios situacijos. Anot B. Naujokaitienės: „Vienas didžiausių pasiekimų – projektinėmis lėšomis įsigyta profesionali įrašymo ir transliavimo įranga“. Šiuo metu įgyvendinant projektą siekiama atliepti skirtingų socialinių grupių asmenų poreikius ir suteikti galimybes visiems norintiems dalyvauti virtualiuose renginiuose. Planuojant kviestinių svečių sąrašą atsižvelgta į amžiaus grupes, skirtingus skaitytojų poreikius – virtualių renginių cikle svečiuosis net devyni profesionalūs pranešėjai ir populiariosios literatūros autoriai.

(Daugiau…)

Kretingos bibliotekoje – tiesioginė konferencijos „Vyskupui Motiejui Valančiui – 220“ transliacija

2021 m. vasario 28 d. sukako 220 metų, kai mažame Nasrėnų kaimelyje, tuometiniame Salantų valsčiuje (dabar – Kretingos r.) gimė viena svarbiausių XIX a. Lietuvos religinio, kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybių – vyskupas Motiejus Valančius. Ši asmenybė neabejotinai žinoma kone kiekvienam lietuviui ir yra svarbi ne tik Kretingos kraštui, Žemaitijai, tačiau visai Lietuvai. Istorinėje atmintyje Valančius visų pirma – blaivybės sąjūdžio Lietuvoje pradininkas ir puoselėtojas, vyskupas, knygnešystės organizatorius, rašytojas. Bet dažnai nežinome tikrojo jo įtakos masto ir reikšmės tuometinės lietuvių tautos raidai. Pasak, profesoriaus istoriko Pauliaus Subačiaus, Motiejus Valančius keletą XIX a. dešimtmečių buvo faktiškasis Lietuvos vadovas, gebėjęs sukoncentruoti dvasines, politines, ekonomines tautos galias. Tai asmuo, padėjęs pagrindus moderniai lietuvių tautai.

(Daugiau…)

„Edukraft“ būrelis jaunimui

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, sekdama Vilniaus Šiaurės licėjaus ir Vilniaus VGTU Inžinerijos licėjaus pavyzdžiu, rengiasi vykdyti „Edukraft“ pamokas.

Siekiant Kretingos bibliotekoje sukurti tinkamas sąlygas vaikų ir jaunų žmonių kūrybiškumo skatinimui, nuo šiuo metų vasario mėnesio ruošiamasi vykdyti Atviros erdvės jaunimui „Savas kampas“ programoje numatytą jaunų žmonių užimtumo veiklą –  nemokamą „Edukraft“ būrelį. Kas tai? Sujungus tradicinę edukaciją ir „Minecraft“ žaidimą, sukurta programa „Edukraft“, leidžianti naujais metodais vaikams ir jaunimui gilinti turimas žinias, ugdyti kūrybiškumo gebėjimus ir įkvėpti jaunuolius nuolatiniam mokymuisi. „Edukraft“ žaidime vis kuriamos įvairių bendrųjų dalykų užduotys ir iššūkiai,  tai apjungiama į vieną istoriją, kurią išspręsti ir įveikti turi programos dalyviai. Anot „Edukraft“ bendraįkūrėjo Dariaus Kniūkštos, „Minecraft“, kaip kompiuterinis žaidimas, kuriamas jau 12 metų. „Microsoft“ įmonė, perpirkusi šį žaidimą, prieš 5 metus pradėjo kurti specialią versiją švietimui „Minecraft: Education Edition“. „Microsoft“ pamatė, kad šis žaidimas gali būti naudojamas šiuolaikiškai ugdyti įvarius įgūdžius.

(Daugiau…)

17 kilometrų įdomios patirties ir savo krašto pažinimo

Spalio 10 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka pakvietė pėsčiųjų žygių entuziastus leistis į 17 kilometrų kelią, besidriekiantį Darbėnų seniūnijos kaimų keliais – nuo Akmenalių, Darataičių kaimelių, vietos miškų, Šlaveitos ir Akmenos upių santakos, Kašučių ežero pakrančių iki Kadagynų miško apgaubtos Erškėtyno šaltinio koplyčios šventvietės. Žygio „Sakralių vietų pėdsakais: senkapiai ir maro kapeliai“ tikslas buvo priminti žmonėms senųjų gyventojų tikėjimą, tradicijas ir tvirtą ryšį su gamta.

(daugiau…)