Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka siekė pažinti esamą ir potencialų vartotoją

2017 metais Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės biblioteka siekė sužinoti kiek yra patenkinti bibliotekos paslaugomis jau esami vartotojai bei siekta geriau pažinti negalią turinčių asmenų poreikius kultūriniuose – edukaciniuose renginiuose. Kad būtų pasiekti šie tikslai, 2017 metais buvo vykdomi du tyrimai: 1. KLAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas; 2. Klaipėdos miesto neįgaliųjų kultūrinių-edukacinių poreikių monitoringas.