BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale – poetės, dailininkės, pedagogės Linos Ambarcumian kūrybos vidudienis

Ar vis dar susimąstome, kas yra adventas? Adventas (lotyniškai adventus – atėjimas) – prieškalėdinis susikaupimo laikotarpis, apie kurį etnologės prof. dr. Pranės Dundulienės knygose išsakytomis mintimis ir lietuvių tradiciniais šio šventinio laikotarpio papročiais dalijosi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė, pristatydama poetės, dailininkės, pedagogės Linos Ambarcumian (Pagėgiai) kūrybos vidudienio „Nurimo žemė vakaro glėby…“ programą. Šiame Lietuvių kalbos kultūros metams bei advento laikotarpiui paminėti skirtame renginyje gausiai dalyvavo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5, 9 ir 10 klasių mokiniai bei pedagogai, bibliotekoje besilankantys literatūros ir meno mylėtojai. (daugiau…)


Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale – poetiniai ir meniniai atradimai

Kiekvieną rudenį iš mano žemės skrenda paukščiai,

kiekvieną rudenį palieka tėviškėj lizdus.

Kiekvieną rudenį jie skrenda, kad sugrįžtų,

kai vėl į žemę grįš pavasaris skardus.

Šios kraštiečio Algimanto Mackaus eilės tapo literatūros ir meno popietės 9-12 kl. mokiniams bei suaugusiems „Ką mena gimtinė..?“ pradžios akordu. (daugiau…)