Sausio 13 d. minėjimas Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje

Laisvės gynėjų diena – tai tautos laisvės troškimo išbandymas, kurį išlaikiusi lietuvių tauta išsivadavo nuo sovietmečio naštos. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka kasmet Sausio 13-ąją pamini prisidėdama prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Ties kiekvienu kabineto langu ryte buvo uždegta žvakė, simbolizuojanti gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Sausio 13-osios paminėjimas Eidintų kaimo bibliotekoje

  Laisvė kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus ir prasmingas žodis, tai visos tautos laimės ir dvasinės gerovės šaltinis. Eidintų kaimo biblioteka, kasmet Sausio 13-ąją, pamini prisidėdama prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Ties kiekvienu kabineto langu buvo padėta po žvakę, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Eidintų bibliotekoje (Tauragės raj.) minėta sausio 13-oji

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas.1991 metai, sausio 13 diena – diena, kai mūsų tėvai, seneliai, proseneliai kruvinais veidais, sušalę gynė Lietuvos laisvę. Stojo į kovą plikomis rankomis prieš kulkas, ginklus, tankus, kareivius, nes jie turėjo širdį, didelę ir drąsią. Nuo…