BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Klaipėdos regiono bibliotekininkų edukatorių grupė sėmėsi gerosios patirties Slovėnijos bibliotekose

izola6

Š.m. rugsėjo 5-8 dienomis Klaipėdos regiono bibliotekininkų edukatorių grupė dalyvavo patirties sklaidos ir diskusijų forume „ Biblioteka – mokymosi visą gyvenimą erdvė bendruomenei“ Slovėnijos bibliotekose. Forumo metu Radovljicos (Knjižnica Antona Tomaža Linharta),Kranj (Mestna knjižnica Kranj) ir Izola (Mestna knjižnica Izola) bibliotekose  vyko dalykiniai susitikimai, diskusijos, pokalbiai, Pecha Kucha sesijos apie mokymosi visą gyvenimą poreikį, tendencijas Lietuvoje ir Slovėnijoje, bibliotekų atvirumą mokymuisi ir naujiems iššūkiams, bibliotekų perspektyvas vykdant edukacines veiklas ir skatinant tiek vartotojų, tiek pačių bibliotekininkų kūrybiškumą, iniciatyvumą. (daugiau…)


KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKININKŲ EDUKATORIŲ IŠVAŽIUOJAMASIS PATIRTIES SKLAIDOS IR DISKUSIJŲ FORUMAS „BIBLIOTEKA – MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ ERDVĖ BENDRUOMENEI“ SIEKIANT TARPTAUTINIO KONKURENCINGUMO

Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ mokymasis visą gyvenimą minimas kaip vienas pagrindinių veiksnių, užtikrinančių Lietuvos visuomenės pasirengimą pasaulio kaitai ir įgalinančių sumanios visuomenės kūrimą. Joje taip pat pabrėžiama, kad siekiant švietimo prieinamumo ir paslaugų įvairovės būtina stiprinti ne tik švietimo, bet ir kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų, meno veiklas vykdančių centrų ir kt.) darbuotojų kompetencijas teikti neformalaus ugdymo paslaugas. (daugiau…)