BIBLIOTEKOS

KLAIPĖDOS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS

BIBLIOTEKOS

Sausio 13-osios paminėjimas Eidintų kaimo bibliotekoje

  sam_1208Laisvė kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus ir prasmingas žodis, tai visos tautos laimės ir dvasinės gerovės šaltinis. Eidintų kaimo biblioteka, kasmet Sausio 13-ąją, pamini prisidėdama prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Ties kiekvienu kabineto langu buvo padėta po žvakę, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. (daugiau…)


R. Balsevičianės knygų pristatymai Eidintų bibliotekoje

SAM_1125Mūsų kūnas yra gyvas, jam  reikia kuo daugiau  gyvo  maisto, neperdirbto, nesugadinto, tokio, kurį randame gamtoje. Tai vienas biologės, chemikės ir sveikuolės Reginos Balsevičienės patarimų, kuriuos dalijo Eidintų  kaimo bibliotekoje, pristatydama  savo  knygas ,,Gyvenu be vaistų“ ir ,,Dievo vaistas“. Knygose autorė aprašo savo patirtį einant sveikos gyvensenos keliu. Savo patarimais siekia suteikti žmonėms viltį ir pasitikėjimą savo kūno bei gamtos galiomis, kad  kiekvieną naują dieną sutiktume  ne tik be skausmo ir nuovargio, bet ir su dideliu džiaugsmu  bei noru gyventi. (daugiau…)


Akcija ,,Savaitė be patyčių“ Eidintuose

SAM_1087Akcija ,,Savaitė be patyčių“ skatina toleranciją, draugiškumą bei pagarbą vienas kitam. Eidintų kaimo bibliotekoje vyko popietė-diskusija ,,Skundas ar pagalbos prašymas?“, kurios metu skaitėme įvairias situacijas ir aiškinomės, kur buvo skundas, o kur prašymas. Vėliau kiekvienas ant lapo apsibrėžė savo delnus, vienoje jų pusėje parašė po raidę, iš kurių sudėjo žodžius BE PATYČIŲ. O kitoje delno pusėje surašė žodžius, kurie  kiekvienam girdėti ir sakyti yra malonūs. Pabandėme pasiaiškinti, kokie žodžiai žeidžia, o kokie paglosto širdį, kokios žmonių savybės blogos, o kokios geros.

                                                       Eidintų kaimo bibliotekininkė Dana Liekienė


Vasario 16-osios minėjimas Eidintų bibliotekoje

SAM_1074Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Vasario 16-ajai, Eidintų kaimo bibliotekoje vyko popietė ,,Tu tokia brangi…“. Organizuota kartu su Batakių kultūros namų darbuotoja V.Laugaliene ir Norkiškės kaimo bibliotekininke R.Šeštokiene. Popietės tematika 1918 -1940 metų laikotarpis. Šventę pradėjo mažieji bibliotekos lankytojai 1921- 1925 metų Maironio, Vaidilos Ainio, Kazio Binkio eilėraščių posmais. Visi susirinkusieji, SAM_1072vadovaujami V.Laugalienės dainavo tarpukario Lietuvos dainas, o jas keitė R.Šeštokienės skaitomi Salomėjos Neries ir Liudo Giros 1920-1930 metų eilėraščiai. Popietės metu eksponuota paroda ,,1918 -1940 metų akimirkos…“ tai fotografijos su to laikmečio žmonių gyvenimo vaizdais. Pasibaigus renginiui visi pavaišinti naminiu sūriu ir Smetoniška gira.

Eidintų kaimo bibliotekininkė Dana Liekienė


2016 m. Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos PROJEKTAI

PROJEKTAS „Jaunojo inžinieriaus laboratorija“
Projekto tikslas
– Sukurti techninę materialinę bazę bei parengti žmogiškuosius išteklius paklausių jaunimo neformaliojo ugdymo veiklų vykdymui Tauragės apskrities bibliotekose: techninių kūrybinių bei verslumo gebėjimų vystymui per 3D modeliavimo, elektronikos programavimo, inovacijų vadybos užsiėmimus.
Projekto trukmė: 2015 m. gegužės mėn. – 2016 m. birželio mėn.
Projektą remia: Bibliotekos pažangai 2; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; Tauragės verslininkų asociacija ,AB Lesto, Šilalės viešoji biblioteka, Tauragės radijas, Tauragės kabelinė televizija, laikraštis „Tauragės žinios“, laikraštis „ Tauragės kurjeris“.
Projekto partneriai: Šilalės viešoji biblioteka, AB Lesto, Tauragės verslininkų asociacija, Tauragės jaunųjų programuotojų mokykla. (daugiau…)