Žemaičių kalbos diktantas

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka kartu su partneriu  Skuodo žemaičių draugija, jau penktą kartą organizuoja žemaičių kalbos diktantą. Jis vyks š.m. vasario 11 d. 18 val. Kviečiame dalyvauti!

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos

direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V1-10

NUOTOLINIO ŽEMAIČIŲ KALBOS DIKTANTO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 1. Nuotolinio žemaičių kalbos diktanto nuostatai reglamentuoja organizuojamo diktanto tikslus, diktanto organizavimo tvarką bei diktanto dalyvių vertinimo tvarką.
 2. Nuotolinio žemaičių kalbos diktanto organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka. Partneris – Skuodo žemaičių draugija.
 3. Nuotolinio žemaičių kalbos diktanto tikslai:
  1. skatinti domėjimąsi žemaičių kalba ir ją puoselėti;
  1. įtvirtinti žemaičių kalbos gramatiką, taikant ją praktikoje.
 4. Rašyti nuotolinį žemaičių kalbos diktantą gali visi asmenys, sulaukę 14 metų amžiaus.
 5. Informaciją apie nuotolinį žemaičių kalbos diktantą skelbiama Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.svb.lt, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.

II SKYRIUS

DIKTANTO ORGANIZAVIMO TVARKA

 • Žemaičių kalbos diktantas vyks nuotoliniu būdu.
 • Žemaičių kalbos diktantui tekstą parinks ir jį diktuos Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė, literatūrologė, Skuodo žemaičių draugijos narė Dalia Zabitienė.
 • Žemaičių kalbos diktantą dalyviai rašys, stebėdami tiesioginę transliaciją Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
 • Diktanto pradžia – 18.00 val.
 • Diktanto pabaiga – 18.45 val.
 • Pasibaigus žemaičių kalbos diktantui, dalyviai turės 30 min. laiko atsiųsti surinktą tekstą MS Word formatu arba skenuotą / fotografuotą ranka rašytą diktanto tekstą lektoriui elektroniniu paštu dalia.zabitiene@gmail.com.

III SKYRIUS

DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Diktanto dalyvių žemaičių kalbos gramatikos žinios bus vertinamos, atsižvelgiant į prof. dr. Juozo Pabrėžos leidinyje „Žemaičių kalba ir rašyba“ įtvirtintas žemaičių kalbos gramatikos taisykles.
 2. Organizatoriaus įsteigtais prizais bei padėkos raštais bus apdovanoti dešimt mažiausiai klaidų padarę nuotolinio žemaičių diktanto dalyviai.
 3. Bendra informacija apie nuotolinio žemaičių kalbos diktanto rezultatus bus paskelbta viešai iki Tarptautinės gimtosios kalbos dienos, t. y., iki 2021 m. vasario 21 d.
 4. Dešimčiai geriausiai nuotolinį žemaičių kalbos diktantą parašiusiems dalyviams prizai ir padėkos bus išsiųsti jų nurodytais adresais.


IV. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Siųsdamas surinktą tekstą MS Word formatu arba skenuotą / fotografuotą ranka rašytą diktanto tekstą lektoriui elektroniniu paštu, nuotolinio žemaičių kalbos diktanto dalyvis sutinka, kad apie diktanto rezultatus jis bus informuoti tuo pačiu elektroniniu paštu, iš kurio lektorius gaus surinktus diktanto tekstus.
 2. Nuotolinio žemaičių kalbos diktanto dalyviai, pageidaujantys informaciją apie nuotolinio žemaičių kalbos diktanto rezultatus gauti telefonu, siųsdami savo surinktą diktanto tekstą lektoriui nurodo savo telefono numerį, taip išreikšdami sutikimą gauti informaciją telefonu.

Similar Posts

Parašykite komentarą